Top Baneris

Savivaldybių pastatų fondas – energinio efektyvumo didinimo projektams

2017 birželio 28 d.
Kastyčio Mačiūno nuotr.
Kastyčio Mačiūno nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) su Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijomis birželio 27-ąją pasirašė Savivaldybių pastatų fondo steigimo sutartį. Bus steigiamas 17 mln. eurų vertės fondas.

Savivaldybių pastatų fondo tikslas – skatinti energijos vartojimo efektyvumą investuojant į viešąją infrastruktūrą. Fondo lėšomis bus teikiamos paskolos savivaldybių pastatų modernizavimo projektams, didinantiems pastato energinį efektyvumą. Valdant fondą ir įgyvendinant finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams, t.y. savivaldybėms, bus suteiktos galimybės modernizuoti nuosavybės teise valdomus viešuosius pastatus, pasinaudojant modernizavimo projekto įgyvendintojams teikiamu finansavimu (savivaldybių administracijoms, pastatų administratoriams, modernizavimo programos administratoriams ar energijos taupymo paslaugų teikimo (ETPT) įmonėms).

Savivaldybės projektus gali įgyvendinti pačios arba pasitelkti tokius projektų vykdytojus:

• Savivaldybių administracijos;

• Administratorius, t.y. įmonė, kuri vykdo savivaldybės paskirtojo administratoriaus funkciją (pvz., kaip veikia daugiabučių modernizavimą įgyvendinantys administratoriai). Administratorius skolintųsi savivaldybės vardu ir jos naudai (t. y. kaip daugiabučio namo administratorius – skolinasi veikdamas butų savininkų vardu). Paskola administratoriaus apskaitoje būtų apskaitoma už balanso, o savivaldybė skolą (finansinį įsipareigojimą) apskaitytų savo balanse pagal paskolos sutartį;

• Pusiau ETPT (semi-ESCO), t.y. paraiškas finansavimui teikia ir projektus įgyvendina savivaldybės paskirtas administratorius (pvz., įmonė ar įstaiga, kuri šiuo metu jau administruoja daugiabučių renovacijos projektus, ar kita savivaldybės ar kelių savivaldybių įsteigta įmonė ar viešoji įstaiga, kurios pagrindinė funkcija būtų administruoti energinio efektyvumo projektus). Tokie subjektai prisiima ETPT įmonių prisiimamas rizikas bei įsipareigojimus, o skola apskaitoma jų sąskaitoje. Dažnu atveju būtų išnaudojama jau turima sukaupta patirtis ir kompetencijos;

• ETPT įmonės, t.y. paraiškas finansavimui teikia ir projektus įgyvendina viešųjų pirkimų būdu parinktos privačios ETPT įmonės – jos renovuoja pastatus bei teikia energijos ūkio priežiūros, energijos taupymo paslaugas. ETPT įmonė nėra kontroliuojama savivaldybės ar kaip nors kitaip susijusi su savivaldybe.

Įgyvendinant šią priemonę bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir taip pat, sudarant galimybę pasinaudoti palankiomis finansavimo sąlygomis, bus siekiama paskatinti aktyvų ETPT kompanijų dalyvavimą energijos vartojimo efektyvumo didinimo rinkoje bei plėtoti šią rinką Lietuvoje.

Artimiausiu metu prasidės finansinių tarpininkų, kurie tiesiogiai teiks paskolas pareiškėjams, atranka. Visi finansiniai tarpininkai kviečiami dalyvauti atrankoje ir tapti finansinės priemonės įgyvendintojais.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video