Top Baneris

Šalčininkų urėdija modernizuoja veiklą

2014 kovo 23 d.
Pasidalykite straipsniu

Viena miškingiausių Lietuvoje Šalčininkų miškų urėdija patikėjimo teise valdo 28 698,3 hektaro valstybinės reikšmės miškų, kurie priskirti 8 girininkijoms. Organizuodama pagrindinius darbus Šalčininkų miškų urėdija vadovaujasi 2012–2021 metams patvirtintu vidinės miškotvarkos projektu, kuriame išdėstyti svarbiausi to laikotarpio tikslai, rodikliai, apimtys.

Neprižiūrimų miškų nėra

„Kalbant apie miškininkystę, su didesnėmis problemomis nesusiduriame. Jų daugiau iškyla veikloje, kuri nėra numatyta miškotvarkos projekte, tačiau yra prioritetinė – tai vadinamoji teisinė valstybinės reikšmės miškų registracija. Šis procesas neretai užtrunka, sunkiai suvaldomas, nes priklauso ne tik nuo urėdijos įdirbio“, – komentavo vyriausiasis miškininkas Darius Žutautas.

Dar viena problema – stringantis žemės reformos įgyvendinimas. „Rajone vis dar yra nemažai miškų, kurių nuosavybės teisė neatkurta. Mes jų negalime naudoti, tačiau turime užtikrinti priešgaisrinę apsaugą, stebėti, kad neplistų kenkėjai, o tai reiškia papildomas išlaidas“, – įvardijo vyriausiasis miškininkas.

Didžiausią Šalčininkų miškų urėdijos medynų dalį sudaro pušynai – 58 proc., 22 proc. – eglynai, 13 proc. – beržynai, 6 proc. – juodalksnynai, 1 proc. – drebulynai. Didžioji dalis (70,5 proc.) – ūkiniai miškai, kuriuose išaugintą medieną pardavus lėšos naudojamos miškams atkurti, saugoti nuo ligų ir kenkėjų, gaisrų, rekreacijai, keliams remontuoti, tiesti bei kitoms reikmėms.

Praėjusiais metais pagrindiniai miško kirtimai vyko 256,9 hektaro plote, iš jų 62,8 hektaro plote – neplyni pagrindiniai kirtimai (24,4 proc. viso pagrindinių miško kirtimų ploto), iškirsta 53,9 tūkst. kubinių metrų medienos. Tarpiniai miško kirtimai vykdyti 2798,6 hektaro plote, iškirsta 36,2 tūkst. kubinių metrų. Iš viso kirtimai vykdyti 3055,5 hektaro plote, iškirsta 90,1 tūkst. kubinių metrų.

Išsiverčia be savo medelyno

2013 metais miškas buvo atkurtas 208,7 hektaro plote, įveista 21,5 hektaro naujų miškų, išlaidos miškui atkurti ir įveisti sudarė 472,9 tūkst. litų. Šiemet planuojama įveisti apie 20 hektarų naujų miškų, o 2015-aisiais apimtys turėtų didėti maždaug iki 30 hektarų.

Sodinant mišką miškininkams neretai talkina ir vaikai.

Sodinant mišką miškininkams neretai talkina ir vaikai.

Miškų urėdija naudojasi 11,2 hektaro ploto paprastųjų pušų miško sėkline plantacija, įveista 2003 metais. Tačiau neturi savo miško medelyno – sodmenis perka iš aplinkinių urėdijų. Vyriausiasis miškininkas patikino, kad nepatogumų tai nesukelia.

„Kai šalyje vykdyta medelynų modernizavimo programa, apskaičiavome, kad mūsų medelynui atnaujinti prireiks milijoninių investicijų, todėl pasirinkome kitą kelią. Pasiūlos sodmenų rinkoje trūkumo nejaučiame – mūsų poreikius patenkina kitos urėdijos, kurios iš esmės modernizavo savo medelynus“, – aiškino D. Žutautas.

Specialistas pasidžiaugė, kad su Nacionalinės žemės tarnybos Šalčininkų skyriumi glaudžiai bendradarbiaujanti urėdija gali sėkmingai įgyvendinti miškingumo didinimo programą – kol kas tam reikiamų žemės plotų netrūksta.

Užtikrina skaidrumą ir viešumą

Šalčininkų miškų urėdijoje kirtimo atliekos ruošiamos kirtavietėje priklausomai nuo augavietės sąlygų. „Neįmanoma išvežti šakų iš šlapių kirtaviečių, nes jas reikia sukloti į valksmas po mašinų ratais norint išvežti medieną. Kirtavietėje kirtimo atliekos mechaniškai ar rankomis sukraunamos į krūvas, šios lengvai pasiekiamos nuo valksmų. Kirtimo atliekoms iš kirtavietės ištraukti naudojamas paprastas medvežis arba traktorius su medienos ištraukimo priekaba“, – pasakojo D. Žutautas.

Miško kirtimo atliekos sandėliuojamos prie gerai privažiuojamų kelių. „Jos sukraunamos tvarkingai, stengiantis storgalius orientuoti į kelio pusę. Ilgą laiką sandėliuojamos kirtimo atliekos dengiamos specialiu popieriumi, kuris stabdo drėgmės skverbimąsi iš viršaus“, – kalbėjo D. Žutautas.

Kirtimo atliekas sava technika vietoje smulkina ir išsigabena patys pirkėjai.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video