Top Baneris

Šalčininkų rajono valdžia investuotojams linkusi pasiūlyti daug lengvatų

2014 kovo 19 d.
Pasidalykite straipsniu

Palanki geografinė padėtis, išplėtota infrastruktūra, patogi vieta gyvenimui ir poilsiui – šiuos privalumus mėgina išnaudoti Šalčininkų rajono savivaldybė, siekdama sukurti patrauklią investicinę aplinką ir sulaukti verslininkų susidomėjimo.

Pagrindiniai prioritetai

Šalčininkų rajono plėtros vizija – rajonas yra pirmaujantis konkurencingo ir pažangaus verslo, pramonės bei žemės ūkio kraštas su patogia gyvenimui ir poilsiui aplinka, aktyvia bendruomene. Mero Zdislavo Palevičiaus teigimu, rajone sukurtos patrauklios sąlygos kurtis naujoms įmonėms, skatinamos naujos verslo iniciatyvos ir jų įgyvendinimas, plėtojama verslo infrastruktūra, taip pat sudaryta palanki aplinka investicijoms pritraukti.

„Mūsų rajono bendruomenė – išsilavinusi, tolerantiška ir aktyvi, dalyvauja rajono valdymo procese, inicijuoja įvairias veiklas, aktyviai sprendžia savo problemas. Rajono gyventojai yra gana aukštos kvalifikacijos, neturintys kalbos barjero. Jie gali inicijuoti privatų verslą, todėl nedarbo lygis rajone žemas. Čia saugios visos socialinės gyventojų grupės. Pateiktoji rajono plėtros vizija yra ilgalaikė – ji bus aktuali pasibaigus strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui ir rengiant naują strateginį Šalčininkų rajono plėtros planą“, – sakė Z. Palevičius.

Jis atkreipė dėmesį, kad rajone esančios Merkio ir Versekos zonos – stiprus turizmo centras, todėl čia puikiai išplėtota turizmo infrastruktūra ir paslaugos. Dėl švarios aplinkos ir patogaus susisiekimo gyventojai renkasi Šalčininkų rajoną gyvenimui bei poilsiui.

Šalčininkų rajone, atsižvelgiant į jo viziją ir valstybės politiką, nustatytos keturios pagrindinės prioritetinės plėtros kryptys:

• pažangi ir nuolatos auganti ekonomika;
• produktyvūs ir konkurencingi žmogiškieji ištekliai;
• konkurencingas ir modernus žemės ūkis;
• patogi ir kokybiška gyvenamoji rajono aplinka.

Kalbėdamas apie svarbiausius rajono privalumus siekiant pritraukti daugiau investicijų, meras Z. Palevičius pirmiausia įvardijo nedidelį atstumą nuo sostinės Vilniaus ir Baltarusijos kaimynystę. Taip pat svarbu, kad teritoriją kerta tarptautinis magistralinis kelias Vilnius–Lyda, geležinkelis Vilnius–Lyda.

„Vienas svarbiausių dalykų – žmonių neabejingumas. Jie nori dirbti. Per pastaruosius penkerius metus nemažėja leidimų statyboms skaičius, daugėja autotransporto priemonių. Savivaldybė yra nustačiusi mažiausią verslo liudijimų įsigijimo kainą visoje Lietuvoje, todėl norinčiųjų imtis verslo nemažėja. Šiuo metu turime beveik tris šimtus įmonių. Nors dauguma jų nedidelės, žmonės iš mūsų krašto, palyginti su kitais šalies rajonais, į užsienį emigruoja kur kas rečiau“, – sakė Z. Palevičius.

Reikšmingi projektai

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. 2010 metų gruodį Šalčininkuose vyko naujosios nuotekų valyklos atidarymas. 12,5 mln. litų kainavusi moderni nuotekų valykla pastatyta įgyvendinant projektą „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“, kurį vykdė Šalčininkų rajono savivaldybė. Projektas įgyvendintas Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos ir įmonės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

Kartu su valymo įrenginių statyba atlikti ir kiti Šalčininkams ne mažiau svarbūs darbai: nutiesta 460 metrų kanalizacijos tinklų, per 300 metrų ilgio valytų nuotekų linija, 240 metrų drenažo ir 140 metrų lietaus kanalizacijos tinklų.

Šalčininkų miesto parko sutvarkymas. Šalčininkų miesto parkas užima 2,5 hektaro plotą, jis pradėtas kurti praėjusio šimtmečio septintajame dešimtmetyje ir nuo to laiko nė karto nebuvo renovuotas. Parko rekonstrukcija, kuriai skirta apie 1,588 mln. litų, gautų iš ES fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšų, apleistą teritoriją pavertė svarbiausia miestelėnų poilsio ir pramogų vieta. Darbai vyko 2011–2012 metais. Visos iki šiol gausiai organizuotos šventės ir renginiai, vykę Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos stadione, persikėlė į Šalčininkų miesto parką, o koncertai – į naujai sukonstruotą amfiteatrą.

Atnaujinant parką buvo įrengtas naujas apšvietimas, sutvarkyti želdiniai, pėsčiųjų ir dviratininkų takai, šaligatviai, kita viešoji infrastruktūra. Rekonstruota lauko teniso aikštelė padengta nauja danga, įrengtas apšvietimas, pastatyti suolai poilsio zonoje. Be abejo, visa tai pritrauks dar daugiau šios sporto šakos mėgėjų. Vienas pagrindinių parko rekonstrukcijos aspektų buvo žaidimų aikštelės, skirtos įvairaus amžiaus vaikams, statyba.

Kvartalo, esančio už ligoninės, gatvių asfaltavimas. Šalčininkuose buvo nuolat susiduriama su viena pagrindinių problemų – nepakankamu gyvenamosios aplinkos patrauklumu. Šią problemą iš dalies sąlygojo per mažas viešųjų miesto erdvių skaičius ir nepakankamas šių erdvių pritaikymas bendruomeniniams gyventojų poreikiams.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video