Top Baneris

Ruošiamasi atnaujinti Šiaulių miesto viešąsias erdves

2017 gruodžio 6 d.
Šiaulių miesto centrinė teritorija
Šiaulių savivaldybės vizual.
Pasidalykite straipsniu

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą šiauliečių inicijuotiems projektams, kuriuos įgyvendinus bus modernizuota Šiaulių miesto centrinė teritorija, padidės jos trauka, atsiras daugiau sąlygų verslo plėtojimui.

Gyventojų skaičiaus Šiaulių mieste mažėjimas ir aktyvi miesto plėtra į užmiesčio teritorijas mažina gyventojų tankį miesto centre. Dėl to ne tik auga inžinerinės infrastruktūros plėtros ir palaikymo kaštai, ne tik plečiama transporto infrastruktūra didina neigiamą poveikį aplinkai, bet ir nepakankamai išnaudojamas miesto centrinės dalies kultūrinis ir ekonominis potencialas, kuris leistų didinti lankytojų srautus ir kurti naujas darbo vietas. Šiaulių centrinė teritorija tampa mažiau patraukli miesto gyventojams bei turistams ir dėl viešųjų erdvių būklės – fizinio infrastruktūros susidėvėjimo, nepakankamo pritaikymo kasdieniams poreikiams bei modernumo stokos.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos inicijuotais projektais „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ ir „Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ siekiama stiprinti esamus traukos centrus Šiaulių mieste, juos modernizuojant.

Įgyvendinant pirmąjį projektą, miesto centre bus atliktas Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro modernizavimas, lauko amfiteatro ir Vasario 16-osios g. atnaujinimas: pakeistos dangos, pertvarkyti pėsčiųjų takai, atnaujinta apšvietimo infrastruktūra, sutvarkyti želdiniai, įrengta vaikų žaidimų aikštelė ir mažosios architektūros elementai, renovuotos automobilių stovėjimo vietos.

Sutvarkius Vilniaus g. pėsčiųjų bulvarą ir amfiteatrą, ši erdvė taps patrauklesnė tiek miesto bendruomeninės veiklos, tiek verslo, ypač smulkaus, plėtrai – patrauklesnėje viešoje Šiaulių miesto centro erdvėje lankysis daugiau gyventojų ir miesto svečių, padidės verslo subjektų teikiamų paslaugų ir prekių vartojimas, bus sukurta palankesnė investicinė aplinka ir geresnės sąlygos gyvenimo gerovei augti.

Įgyvendinant antrąjį projektą, gyventojų poreikiams bus pritaikyta ir atnaujinta į Didždvario parką vedanti Kaštonų alėja, kurioje bus atnaujinta pasivaikščiojimo takų danga, įrengti suoliukai, apšvietimas, nauja sporto aikštelė, o taip pat bus atnaujinta S. Lukauskio gatvės, vedančios į Centrinį parką danga. Šio parko infrastruktūra bus atnaujinta pritaikant ją aktyviam poilsiui: atnaujinant pasivaikščiojimo takus, įrengiant sporto aikšteles, petankės aikštynus, vaikų žaidimų aikšteles, įrengiant riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parką, atnaujinant Žemaitės g. dangą ir įrengiant automobilių stovėjimo vietas.

Sutvarkius Centrinį ir Didždvario parkus bei jų prieigas, Šiaulių miesto ir rajono gyventojai bei miesto svečiai naudosis tvarkinga ir saugia gyvenamąja aplinka, bus sukurta palankesnė investicinė aplinka, skatinamas ekonominis miesto vystymasis.

Tikimasi, kad projektų įgyvendinimo metu sukurta viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė verslo subjektams bei miesto gyventojams, pagerins Šiaulių įvaizdį, padidins investicinį miesto patrauklumą.

Pirmojo projekto įgyvendinimui skirta bemaž 4,2 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 3,8 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos. Antrojo – bemaž 2,9 mln. eurų, iš kurių bemaž 2,7 mln. eurų ES fondų lėšos.

Abu projektai įgyvendinami pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. Šiai nacionalinę regioninę politiką realizuojančiai priemonei finansuoti iš viso skirta iki bemaž 150,7 mln. eurų, iš kurių bemaž 138,5 mln. eurų – ES fondų lėšos.

Šiaulių savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video