Top Baneris

Pasiūlytas sprendimas inžinerinių tinklų problemoms spręsti

2016 kovo 3 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerijoje vykusiame pasitarime aptartos esamų ar planuojamų inžinerinių tinklų problemos. Pagrindinė jų – iki šiol nesukurta bendra keitimosi informacija ir duomenimis sistema.

Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos siūlymas – sukurti valstybinę Topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą (TIIS). Tokia sistema sudarytų sąlygas centralizuotai teikti elektronines paslaugas, tokias kaip erdvinių duomenų apie inžinerinius tinklus derinimas, žemės kasimo, statybų leidimų išdavimas ir kt. Specialistų įsitikinimu, ji padėtų optimizuoti žemės kasimo darbus ir sumažinti inžinerinių tinklų pažeidimo riziką.

Pasitarime dalyvavo apie 40 įmonių (AB „TEO LT“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Amber Grid“, VĮ „GIS-Centras“, VĮ „Registrų centras“ ir kt.) ir institucijų (Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos ir kt.) atstovų.

Susirinkusių įmonių ir institucijų atstovams pasiūlyta sudaryti ketinimų protokolą. Dalyviai pritarė būtinybei kurti TIIS ir kitoms šiame protokole išdėstytoms nuostatoms.

Teigiama, kad ketinimo protokolas padės išvengti nepagrįstų mokesčių kasimo darbų vykdytojams, sumažins neteisingo statybų projektavimo ir kasimo žalų riziką, užtikrins, kad kasimo žala būtų atlygintina tik teisiškai ją registravus, kad TIIS ir jos duomenys būtų tinkamai specifikuojami bei realizuojami ir kt.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video