Top Baneris

Parama keičiantiems asbestinius stogus: paraiškos – jau nuo balandžio 1-osios

2019 kovo 20 d.
asbestinius stogus
SA.lt archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Kaimiškųjų šalies vietovių gyventojai, norintieji pasikeisti savo gyvenamųjų namų asbestinius stogus, jau nuo balandžio 1-osios galės teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą gauti. Per visą šios programos įgyvendinimo laikotarpį numatyta skirti 11,6 mln. eurų paramos.

Remiama veikla ir parama

Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos (ES) paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Dokudovič, parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visai asbestinei stogų dangai pakeisti.

Parama skiriama gyvenamosios paskirties vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams namams. Specialistė atkreipė dėmesį, kad ūkinių ir visuomeninės paskirties pastatų asbestinių stogų keitimas neremiamas. Būsimiems pareiškėjams taip pat verta žinoti, kad savivaldybės centras nėra kaimo vietovė, o sodo bendrija netinkama teritorija minėtai paramai gauti.

Pasak specialistės, tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo dangos, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki jų šalinimo vietos degalų sąnaudos ir išlaidos už suteiktas šalinimo paslaugas.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad viešinimo išlaidos, statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti nekompensuojamos.

Bendra preliminari paramos minėtu laikotarpiu suma – 3,2 mln. eurų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 2 tūkst. eurų. Paramos pinigais bus galima kompensuoti pusę visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos bus priimamos iki gegužės 31 d.

SA.lt archyvo nuotr.

Šiemet – kelios naujovės

Šiais metais paramos gavėjai pajus sumažėjusią administracinę naštą. Mat naujose taisyklėse numatyta taikyti paprastesnį išlaidų, patirtų keičiant asbestinius stogus, apmokėjimo būdą – tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotuosius įkainius.

Pareiškėjas, įsigydamas naują stogo dangą arba pastarąją ir statybines medžiagas, gali pasirinkti vieną iš trijų, jo manymu, paprasčiausių ir lengviausių šių prekių pirkimo būdų.

Pavyzdžiui, pareiškėjas, įsigijęs vieną iš trijų populiariausių stogo dangos tipų – beasbestinį šiferį, plieninės čerpių imitacijos arba plieninės profiliuotų lakštų dangą – nebeprivalės Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateikti sumokėtą pinigų sumą pagrindžiančių dokumentų. Tiesa, juos paramos gavėjas turės išsaugoti ir pateikti NMA patikros vietoje metu, kai bus norima įsitikinti, ar uždengtas visas paramos gavėjo paraiškoje nurodytas gyvenamojo stogo plotas.

Taip pat pareiškėjas, savo transportu nugabenęs asbestines atliekas į jų šalinimo vietas, supaprastinta tvarka galės gauti kompensaciją už sunaudotus degalus.

Kitą stogo dangą ir statybines medžiagas, kurioms nenustatyti fiksuotieji įkainiai, pareiškėjas galės įsigyti NMA nustatytomis kainomis arba atlikęs supaprastintus pirkimus.

Beje, paramos gavėjui nereikės teikti užbaigto projekto ataskaitų bei metinių ataskaitų projekto kontrolės laikotarpiu.

Tęsiama ir praėjusių metų geroji praktika – pareiškėjas nėra įpareigojamas apdrausti turtą, į kurį investuoja. Pasinaudoti draudimo paslaugomis jis gali savo nuožiūra. Tačiau paramos gavėjas visgi turės prisiimti atsakomybę, jei pakeista stogo danga būtų sunaikinta ar sugadinta. Tokiu atveju patirtą žalą jis turėtų kompensuoti savo lėšomis.

Ruukki stogai

Pareiškėjai ir įsipareigojimai

Paraišką paramai gauti gali teikti kaimo gyventojas – ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, iki paraiškos teikimo dienos savo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravęs kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.

Svarbu ir tai, kad pareiškėjas per visą Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) įgyvendinimo laikotarpį gali pateikti tik vieną paramos paraišką ir tik vienam gyvenamajam namui pagal remiamą veiklą.

Be to, paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris nėra baigęs įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Paramos gavėjas įsipareigoja įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Jis taip pat turi likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti tvarkančios asbesto atliekas įmonės pažymą apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.

Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikta Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.

SA.lt archyvo nuotr.

NMA ir SA.lt inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video