Top Baneris

Palengvintos statybų užbaigimo procedūros

2015 birželio 14 d.
Pasidalykite straipsniu

2016-ųjų sausio 1-ąją įsigalios pakeistas statybos techninis reglamentas „Statybos užbaigimas“. Jame bus nustatyti aiškūs statybos užbaigimo procedūrų terminai, sudarytos galimybės elektroniniu būdu priimti institucijų įgaliotų pareigūnų sprendimus, o statytojui – teisę pateikti alternatyvius dokumentus. Naujos ar patikslintos reglamento nuostatos padės sumažinti į statybos užbaigimo komisijas savo atstovus deleguojančių institucijų administracinę naštą, o statytojas galės nuotoliniu būdu stebėti jo prašymo nagrinėjimo eigą.

Siekiant supaprastinti statybos užbaigimo komisijų organizavimą, kiekvienoje apskrityje bus sudaryta viena nuolat veikianti nevardinė komisija, į kurią numatyta įtraukti įvairių sričių specialistus, kad jų paskirti atstovai galėtų atlikti visas būtinas bet kurio statinio statybos užbaigimo procedūras.

Naujosios reglamento nuostatos ypač palankios besinaudojantiems informacinės sistemos „Infostatyba“ teikiamomis paslaugomis. Nuosekliau išdėstyti visi būtini prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikimo žingsniai, aiškiai nurodyti privalomi pateikti dokumentai. Nuotoliniu būdu pateikęs prašymą asmuo tą pačią dieną bus informuotas apie jo užregistravimą. Po 3 darbo dienų bus pranešta, ar, patikrinus pateiktų dokumentų atitiktį reglamento reikalavimams, prašymas priimtas ar atmestas. Šiuo atveju bus nurodyti trūkumai.

Priėmus prašymą, subjektams, kurių atstovai turi dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe, paraiškos išsiunčiamos automatiškai, o jų paskirtiems asmenims suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su prie prašymo pridėtais dokumentais. Komisija darbą turės pradėti ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo paskutinio komisijos nario delegavimo, nebent statytojas pageidautų vėlesnės datos, o užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju statybos užbaigimo aktas turės būti pasirašytas ar pranešta apie atsisakymą pasirašyti, nurodant priežastis, per 5 darbo dienas nuo komisijos darbo pradžios.

Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktą (elektroninį dokumentą) prašymo pateikėjas galės nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba“, jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu. Taip pat aktas gali būti išsiunčiamas prašymo pateikėjui prašant el. paštu arba išduodamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos padalinyje (įrašomas į prašymo pateikėjo el. laikmeną).

Reglamente nurodyti pranešimai teikiami nuotoliniu būdu tik tais atvejais, kai prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą ar patvirtinti deklaraciją bus pateiktas nuotoliniu būdu. Pateikęs prašymą tiesiogiai, informaciją apie jo nagrinėjimo eigą pateikėjas galės gauti tiesiogiai, raštu, telefonu, el. paštu ar kitu būdu.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video