Top Baneris

Nesilaikant projekto sprendinių gresia ne tik solidžios baudos

2016 rugpjūčio 30 d.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistams dažnai tenka aiškinti, kokios pasekmės gresia nesilaikant projekto sprendinių. Ne visiems statytojams aišku, dėl kokių nukrypimų reikėtų tik pataisyti projektą, o dėl kokių – pradėti viską iš naujo. VTPSI primena –  pažeidus esminius statinio projekto sprendinius ne tik taikoma administracinė atsakomybė, bet ir stabdoma statyba.

Statybos metu susiduriama su projektuotojų iš anksto nenumatytomis aplinkybėmis, statybininkai naudoja netikslius matavimo prietaisus ar nesureikšmina faktinių neatitikčių brėžiniams. Pasitaiko nemažai atvejų, kai pats statytojas ar jam atstovaujantis statybos techninis prižiūrėtojas pastebi, kad pakeitus vieną ar kitą projekto sprendinį būtų galima sutaupyti, statinys labiau atitiktų statytojo poreikius ar atrodytų gražiau.

Esant nežymiems nukrypimams, pakanka pataisyti statinio projektą. Tačiau kai kurie neatitikimai gali sukelti gerokai rimtesnių pasekmių, tarp jų – ir susijusių su nemažomis papildomomis išlaidomis.

Statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, laikomi esminiais. Statytojas, turėdamas statybą leidžiantį dokumentą (SLD), mano, kad ir juos pažeidus pakaks pataisyti projektą. Tačiau, neleistinai nukrypus nuo esminių statinio projekto sprendinių, statyba įgauna savavališkos statusą su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis. VTPSI pareigūnas statybą stabdo, už pažeidimą skiria baudą ir pareikalauja pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Statytojas turi teisę pasirinkti – perstatyti statinį pagal projektą, kuriam įgyvendinti išduotas SLD arba jį pakeisti (parengti naują projektą su naujais esminiais sprendiniais) ir gauti naują SLD tokia pačia tvarka, kaip ir pirmąjį. Kai imamasi tvarkytis statybos pradžioje, tai nesukelia didelių problemų. Bet pasitaiko atvejų, kad gerokai įpusėjus  statybai ar tik jos užbaigimo procedūrų metu VTPSI pareigūnai nustato tokių pažeidimų.

Statytojas patiria didelių finansinių nuostolių (bauda, naujo projekto ar statinio pertvarkymo darbų kaina, įmoka už savavališkos statybos įteisinimą, rinkliava už naują SLD ir kt.), užsitęsia statybos procesas. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tokie esminiai statinio projekto sprendiniai yra negalimi (pvz., statinio vieta sklype, statinio aukštis), pasirinkimo nebelieka – statinį teks pertvarkyti arba visai nugriauti.

Kai, nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų, kitų teisės aktų, specialiųjų reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų, laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas, dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis, naujas SLD neprivalomas. Pagal pataisytą projektą neprivaloma gauti SLD ir tada, kai faktinė statinio vieta žemės sklype neatitinka projektinės ar statinio išorės matmenys padidinti ne daugiau kaip 1 metras. Išimtis, kada nereikia naujo SLD, galioja ir tuo atveju, jei statinio išorės matmenys mažinami. Tačiau, kai nukrypimai pažeidžia norminius atstumus nuo statinio iki sklypo ribų, jie leistini tik esant besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniams sutikimams.

Jeigu nuo esminių projekto sprendinių nukrypta neviršijant nurodytų dydžių ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, reikės pakeisti tik statinio projektą. Bet statytojui tai vis tiek papildomi rūpesčiai.  Todėl VTPSI pataria iškart pasirinkti kvalifikuotus ir patyrusius projektuotojus, kad statybos metu neprisireiktų keisti jų priimtų sprendimų. Ne mažiau svarbu užsitikrinti ir kokybišką projekto įgyvendinimą, pasisamdant patikimus statybininkus, o kasdienei darbų priežiūrai ir kontrolei – atsakingai savo pareigas vykdantį statybos techninį prižiūrėtoją.

Pagal VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video