Top Baneris

Neringos valdžia kviečia prisidėti rengiant darnaus judumo planą

2016 spalio 17 d.
R. Marčėnaitės nuotr.
R. Marčėnaitės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Sprendžiant Lietuvos miestams aktualias automobilių statymo ir spūsčių problemas, gerinant viešojo transporto įvaizdį, įpareigotos prisidėti ir savivaldybės – 18 miestų savivaldybės (miestai, turintys daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, ir turintieji kurorto statusą) rengia darnaus judumo mieste planus.

Neringos savivaldybės administracija taip pat inicijuoja Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano parengimą ir kviečia suinteresuotas organizacijas teikti kandidatus, dalyvausiančius šio teritorijų planavimo dokumento rengimo procese.

Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginiu planu numatoma įvertinti pagrindinius visų susisiekimo sistemos naudotojų judumo poreikius.

Savivaldybės administracija planuoja suburti Neringos savivaldybės darnaus judumo plano komitetą, kuris stebės ir prižiūrės plano rengimo eigą, nagrinės fizinių ir (ar) juridinių asmenų pateiktus pasiūlymus bei vykdys kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Siekdama įtraukti visuomenę į šio plano rengimo procesą, Neringos savivaldybė kviečia suinteresuotas organizacijas deleguoti po vieną atstovą į planuojamą sudaryti komitetą. Informaciją apie į komitetą deleguojamą organizacijos atstovą, nurodant vardą ir pavardę, užimamas pareigas bei kontaktinius duomenis (telefono numerį bei elektroninio pašto adresą) iki š. m. spalio 31 d. (įskaitytinai) kviečiama pateikti el. paštu vilma.kavaliova@neringa.lt.

Primename, kad dalį 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos lėšų planuojama skirti darnaus judumo mieste planuose numatytoms veikloms finansuoti. Pavyzdžiui, diegiant viešojo transporto pirmumo sistemas, BRT sistemas, įrengiant stoteles ir įvažas, A juostas, taikant universaliojo dizaino principus, įrengiant stebėjimo įrangą terminaluose ir transporto priemonėse, viešajame transporte – antialkoholinio variklio užraktus ir t. t.

Darnaus judumo mieste plano tikslas – stabdyti automobilizaciją, įtvirtinti darnaus judumo įpročius visuomenėje. Darnaus judumo mieste planą sudaro 9 teminės dalys, kurių pritaikomumas ir poreikis miesto transporto sistemai turi būti išnagrinėtas atsižvelgiant į rengiamus miesto ateities variantus iki 2030 metų. Judumo mieste variantuose turi atsispindėti miesto vizija, orientuota į darnaus transporto naudojimą, jo skatinimą ir judumo įpročių ugdymą (t. y. dviračių infrastruktūros, viešojo transporto, alternatyvaus kuro transporto priemonių plėtra, iniciatyvų, judumo akcijų organizavimas ir t. t.).

R. Marčėnaitės nuotr.

SA.lt ir Neringos savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video