Top Baneris

Naujos paskatos atnaujinti daugiabučius

2013 balandžio 4 d.
Pasidalykite straipsniu

Imtis atnaujinti senus daugiabučius ir savivaldybes, ir gyventojus dar labiau turėtų paskatinti Aplinkos ministerijos parengtos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisos, kurioms balandžio 3 dieną pritarė Vyriausybė.

Šiomis pataisomis siūloma nustatyti, kad renovacijos projektams rengti, jų įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai skirtas lėšas valstybė gali ne tik kompensuoti pasibaigus renovacijos procesui, kaip yra dabar, bet ir apmokėti išlaidas tiesiogiai. Tokiu atveju butų savininkai lengviau apsispręstų atnaujinti savo daugiabutį – jiems nereikėtų nei pradinių investicijų, nei laukti, kol namas bus atnaujintas, nes tik įgyvendinus projektą suteikiamos valstybės paramos lėšos.

Taip pat numatoma suteikti teisę Vyriausybei nustatyti papildomos valstybės paramos, teikiamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, dydį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms kompensuoti, tačiau apribojant, kad visais atvejais ši papildoma valstybės parama negali būti didesnė kaip 25 proc. (buvo 15 proc.).

Kad savivaldybėms būtų lengviau rengti ir įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo programas, siūloma pavesti Būsto energijos taupymo agentūrai vertinti šias programas, koordinuoti jų įgyvendinimą, prižiūrėti, kaip pagal jas vykdomi atnaujinimo projektai, administruoti ir teikti valstybės paramą, konsultacijas, kitą pagalbą. Atsižvelgus į šį siūlymą, parengtos ir Viešojo administravimo įstatymo pataisos, numatančios panaikinti draudimą suteikti viešojo administravimo įgaliojimus viešosioms įstaigoms.

Siūloma apibrėžti savivaldybių programų įgyvendinimo administratoriaus sąvoką, nurodyti fizinius ir juridinius asmenis, galinčius būti šių programų administratoriais, ir nustatyti jiems kvalifikacinį reikalavimą – turėti teisę būti statinio statybos valdytoju pagal Statybos įstatymą.

Didinti savivaldybių iniciatyvą atnaujinant daugiabučius padėtų ir siūloma priimti nuostata, kad valstybė apmokėtų atnaujinimo projektų parengimo išlaidas savivaldybėms ar jų paskirtiems programų įgyvendinimo administratoriams, kurie šiuos projektus parengė savo iniciatyva, kai investicijų planams pritaria butų ir kitų patalpų savininkai.

Siūloma finansuoti savivaldybių gyvenamosioms patalpoms tenkančias modernizavimo išlaidas, suteikti lengvatinius kreditus ir valstybės lėšomis už savivaldybes padengti visas modernizavimo išlaidas, įskaitant ir kredito, ir palūkanų grąžinimą.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video