Top Baneris

Efektyvus statybos projekto planavimas: 4D BIM

2021 kovo 15 d.
4 5 D
Bendrovės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Didėjantis poreikis statybos projektus įgyvendinti efektyviai ir optimaliai verčia galvoti, kaip pakeisti tradicinius ir dažnai neefektyvius projekto organizavimo metodus. Reikia diskutuoti ne tik apie projekto rengimą 3D aplinkoje, bet integruotą BIM projektavimo ir statybos procesą. 4D BIM ir 5D BIM gali padėti visapusiškai optimizuoti darbus, mažinti rizikas, valdyti sąnaudas ir optimizuoti statybos vykdymo terminus.

4D BIM

4D BIM – intelektuali 3D modelio elementų sąsaja su laiku. Skaitmeniniame – informaciniame modelyje įvedama papildoma dimensija – laikas. Kaip ir 3D BIM, laiko parametrų papildymas modelyje suteikia daug tiek apčiuopiamos, tiek ir nematerialios naudos.

Shedule optimisation

Planavimas

Priskiriant laiko parametrus statinio elementams, jau ankstyvajame projekto įgyvendinimo etape sukuriama vizuali ir išsami projekto įgyvendinimo simuliacija. Taip sukuriamas statybos valdymo procesas, kai projekto komanda visada yra bent vienu žingsniu priekyje – išvengiama planavimo klaidų bei iš anksto pasiruošiama galimai rizikai.

Simuliacija

Užduočių kūrimo ir planavimo įrankiai (pavyzdžiui „Tekla Structures“Bexel Manager programinė įranga) leidžia analizuoti projekto grafiką vadovaujantis ne tik konstrukcinių elementų informacija, bet ir įmonės praktika. Galima kurti skirtingus scenarijus varijuojant įvairiais informaciniais parametrais, įtakojančiais bendrą projekto trukmę. Vienas iš pagrindinių parametrų, kuris paprastai turi esminės reikšmės projekto įgyvendinimo trukmei – statybos darbų išdirbis. Konkrečių įmonės išdirbių vidurkių bei kitų parametrų variacijų analizė įgalina pasirinkti priimtiniausią ir optimalų projekto įgyvendinimo scenarijų.

Projekto korekcijos

Didžiausia darbo vienoje aplinkoje nauda išryškėja atsiradus projektiniams pakeitimams. Pasikeitus elementų parametrams, nereikia rankiniu būdu atnaujinti jau sudaryto įgyvendinimo grafiko – „Tekla Structures“ programinėje įrangoje sukurtas grafikas atnaujinamas automatiškai, įvertindamas pasikeitusias elementų charakteristikas.

Kontrolė

Nepriklausomai nuo projekto dydžio ir tipo, gali būti ypač sudėtinga sekti visus vykstančius procesus statybos aikštelėje. Didelio masto statybose tai praktiškai neįmanoma, projekto vadovo turima informacija dažnai yra pasenusi. „Trimble Connect“ statuso valdymo įrankis leidžia turėti tiesioginį ryšį su statybos aikštele ir ten vykstančiais procesais. Tokiu būdu visi statybos valdymo dalyviai gali nuotoliniu būdu stebėti statybos procesų įgyvendinimą – lengva užtikrinti statybų proceso kontrolę.

Status Tool

4D BIM vizualizacija

Elementų tiekimo bei montavimo terminai – ypatingai svarbūs viso projekto įgyvendinimui. Taip padeda išvengti rizikos ir nesusipratimų, kylančių tradiciškai planuojant statybos darbus.
Be to, 3D modelio elementų sąsaja su grafiku vizualiai ir suprantamai atvaizduoja:

  • Statybos procesų pobūdį. Periodinis veiklos sąnaudų vertinimas užtikrina efektyvų statybos proceso organizavimą.
  • Projekto įgyvendinimo stadiją bet kuriuo metu. Statinio elementų montavimo būsena ir įtaka projekto įgyvendinimo terminui – kritiškai svarbi informacija bet kurioje projekto įgyvendinimo stadijoje.
  • Savikontrolės stadiją, t.y. prieš atliekant elementų montavimo darbus, galime vizualizuoti elementus, kurie yra suprojektuoti/pagaminti/pristatyti.
Trimble Connect

Analizė

Labai svarbi, tačiau dažnu atveju užmirštama projekto užbaigimo stadija – projekto analizė. Puikiai suprantama, kad naudojantis jau patikrintais parametrais, ateities projektų planavimas tampa ne tik tikslesnis, bet ir paprastesnis. Todėl ypač naudinga atlikti užbaigto projekto analizę įvairiais pjūviais ir stadijomis. Tokia duomenų bazė leidžia užtikrinti kokybišką ir realistišką planavimą ateities projektuose.

4D BIM – sklandaus projekto garantas

3D skaitmeninio – informacinio modelio panaudojimo galimybės dar tikrai ne iki galo išnaudojamos projekto valdymui. Darbų atlikimo bei projekto įgyvendinimo biudžeto organizavimas vienoje aplinkoje ne tik sumažina nereikalingus švaistymus, bet ir užtikrina sklandų, informatyvų projekto valdymą.

Apie statybos grafikų (4D) ir projekto įgyvendinimo biudžeto (5D) organizavimą, modelio bei informacijos kokybės užtikrinimą, kontrolę, komunikaciją bei kitus procesus, reikalingus sėkmingam 4D ir 5D įgyvendinimui – vebinarų ciklas projektų vadovams „Skaitmeninė informacija statybų planavimui ir biudžeto kontrolei“!


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video