Top Baneris

Efektyvesnė daugiabučių priežiūra

2014 kovo 10 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija, siekdama padėti savivaldybėms rūpintis daugiabučiais, parengė rekomendacijas, kaip prižiūrėti ir kontroliuoti butų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą.

Parengtasis dokumentas – Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos rekomendacinis aprašas – numato, kad šios priežiūros ir kontrolės vykdytoju savivaldybės administracijos direktorius skiria savivaldybės darbuotoją ar kelis darbuotojus priklausomai nuo namų skaičiaus.

Pastarieji turi prižiūrėti ir kontroliuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą, nagrinėti su šia veikla susijusius skundus ir prašymus, teikti konsultacijas. Jų pareiga – tikrinti, ar teisėtai paskirtas ar išrinktas bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kaip tvarkoma butų savininkų, bendrijos narių apskaita, ar sudarytas ir tvarkomas bendrojo naudojimo objektų aprašas, ar bendrojo naudojimo objektai remontuojami pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, ar tokie darbai planuojami ir ar tam kaupiamos lėšos, ar teikiama informacija butų savininkams, ar rengiama metinė veiklos ataskaita ir teikiama butų savininkams ir kt.

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir pateikti juos savivaldybės administracinių ginčų nagrinėjimo komisijai, kreiptis į teismą dėl bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties pripažinimo netekusia galios, jeigu tikrindamas nustato, kad bendrijos valdymo organų ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veikla neatitinka nustatytų reikalavimų, todėl kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir saugumui, teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl administratoriaus skyrimo ar keitimo.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video