Top Baneris

Anykščių apylinkėse sumažės bešeimininkių pastatų

2016 gruodžio 14 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Anykščių rajono savivaldybė, pirmoji pateikusi projekto „Anykščių rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį darkančius statinius“ paraišką sulaukė ypač palankaus įvertinimo – 62 bešeimininkių statinių ir 5 vandens gręžinių su priklausiniais likvidavimui Aplinkos ministerija skyrė daugiau kaip du šimtus tūkstančių eurų.

„Pirmieji Lietuvoje ne tik pateikėme paraišką kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimui likviduojant bešeimininkius pastatus, bet ir gavome finansavimą. Projekto metu gautos lėšos Anykščių rajoną pavers saugesniu rajono gyventojams, patrauklesniu tiek turistams, tiek ir investuoti čia norintiems verslininkams“, – sakė Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis.

Anykščiai ir jų apylinkės tiek Lietuvos teritorijos bendrajame plane, tiek kituose svarbiausiuose teritorijų ir strateginio planavimo dokumentuose (Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, Anykščių miesto bendrajame plane, Utenos regiono 2014–2020 m. plėtros plane, Anykščių rajono strateginiame 2012–2019 m. plėtros plane) įvardijami kaip didelio potencialo rekreacinė teritorija, tiesiogiai priklausoma nuo esančio kraštovaizdžio ir jo komponentų, todėl siekiant įgyvendinti šių dokumentų nuostatas būtina likviduoti praeities ūkinės veiklos padarinius: užterštas teritorijas, apleistus ir nenaudojamus pastatus bei kitus aplinką žalojančius ir pavojų keliančius bešeimininkius objektus.

Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plane, patvirtintame aplinkos ministro, Anykščiai minimi kaip nemažai apleistų statinių turinti savivaldybė. Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius inicijavo projektą, kurio pagrindinis tikslas buvo pagerinti atskirų Anykščių rajono teritorijų būklę atkuriant pažeistas teritorijas. Šio projekto tikslas – likviduoti 62 bešeimininkius statinius ir 5 vandens gręžinius su priklausiniais.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Anykščių rajone bus ne tik atstatyti praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentai, pašalintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, bet ir prisidėta prie Anykščių rajono darnios kurortinės plėtros, padidinant rajono rekreacinę vertę.

Bendra projekto vertė – 275 tūkst. eurų, iš kurių ES fondų lėšos – 234 tūkst. eurų, savivaldybė prisidės 41 tūkst. eurų.

Anykščių rajono savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video