Top Baneris

Viskas apie miesto kraštovaizdžio architektūrą

2014 balandžio 30 d.
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos šiuolaikinio architektūros mokslo padangėje atsitiko svarbus ir lauktas įvykis – profesorius, habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis sėkmingai užbaigė prieš dešimt metų pradėtą leisti monografiją tritomį, kuriame išnagrinėti esminiai miesto kraštovaizdžio architektūros klausimai. Tokio plataus ir sisteminio kraštovaizdžio problemoms skirto tyrimo iki šiol mūsų šalyje nebuvo parengta. Verta priminti, kad daugiatomių, skirtų architektūros meno žinijai ir patirčiai atskleisti, tradicija turi ilgą ir turtingą istoriją. Nuo europietiškos antikos laikų buvo priimta leisti architektūrai skirtus dešimttomius, ir tarp tokių šimtmečiais populiariausi yra Vitruvijaus ir Leono Battistos Alberti veikalai. Vėliau simbolinis skaičius mažėjo, ir genialusis Andrea Palladio žmonijai padovanojo „Keturias knygas apie architektūrą“.

Dabartiniais laikais daugiatomiai dažniausiai skiriami istorinei architektūros raidai nušviesti. Čia galime pasidžiaugti architektūrologo, urbanistikos mokslininko Algimanto Miškinio studija apie urbanistinį Lietuvos miestų ir miestelių paveldą, kurią sudaro tritomis iš penkių knygų. Ir štai šiemet K. Jakovlevas-Mateckis visuomenei pristatė kraštovaizdžio architektūros trilogijos trečiąją, viską vainikuojančią, knygą. Šis tritomis yra ilgamečių autoriaus tyrimų rezultatas, ir jį pelnytai galime vertinti kaip K. Jakovlevo-Mateckio turtingos mokslinės veiklos opus magnum, labai reikšmingą indėlį į lietuviškos kraštovaizdžio architektūros teoriją bei praktiką.

Kiekvieną tritomio „Miesto kraštovaizdžio architektūra“ dalį autorius skyrė šią sferą kompleksiškai apimančioms temoms. Taip pirmas pamatinis tomas pavadintas „Miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai“. Antras – „Želdiniai ir jų komponavimo principai“. Trečios knygos tema – „Miesto kraštovaizdžio architektūros objektų formavimo principai“ (Vilnius: leidykla „Technika“, 2014, 348 p.). Visų tomų apimtis – išties įspūdinga (kiekviena knyga viršija 300 puslapių), o tai patvirtina autoriaus pastangas aprėpti visus nagrinėtų temų aspektus ir siekį juos atskleisti argumentuotai, įtaigiai.

Anotacijoje rašoma, kad monografijos tomai skirti architektams, kraštovaizdininkams, miesto dizaino specialistams, praktikams ir mokslininkams, taip pat šių krypčių studentams. Vis dėlto neabejotina, kad čia pristatomos knygos gali labai prasmingai pasitarnauti optimizuojant miesto kraštovaizdžio problematikos ir svarbos supratimą politikams, savivaldybių administratoriams, gamtininkams, verslininkams ir visiems neabejingiems mūsų miestų kultūros puoselėtojams.

Norėtųsi įvardyti kai kuriuos esmingesnius monografijoje išnagrinėtus aspektus. Dėsninga, kad rimtas dėmesys skirtas istorinei kraštovaizdžio architektūros raidai. Solidžiai aptartos kraštovaizdžio architektūros sąvokos, tipologija, tikslai, principų ir metodologijos samprata. Išnagrinėtas gamtinis miesto kraštovaizdžio pagrindas ir urbanistinė miesto želdynų reikšmė bei funkcijos. Autoriui pavyko aiškiai ir koncentruotai pristatyti sudėtingą kraštovaizdžio objektų kompozicijos formavimo problemą, taip pat miesto želdynų tipus bei komponentus, jų projektavimo ir tvarkymo principus.

Dviejuose skyriuose išsamiai aptarti visuomeninių miesto erdvių – aikščių, skverų, pėsčiųjų zonų ir jų dizaino elementų formavimo klausimai. Didelis dėmesys skirtas rekreacinių miesto teritorijų, poilsio ir pramogų parkų reikšmei atskleisti ir kūrimo problemoms. Kaip itin opus mūsų kultūros paveldo klausimas pateikta istorinių želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo problema. Tinkamai išryškinti tokių miesto kraštovaizdžio dalių kaip gyvenamųjų ir pramonės teritorijų, edukacinių įstaigų aplinkos formavimo klausimai. Pagyrimų vertos autoriaus pastangos maksimaliai prisotinti tekstą gausios ir įvairiapusės vaizdinės medžiagos. Tai labai sustiprina bendrą monografijos įtaigą ir padeda mokslines įžvalgas suvokti akivaizdžiau.

Verta išryškinti dar vieną detalę – K. Jakovlevas-Mateckis subtiliai priderino trijų tomų serijos užbaigimą prie savo 60 metų mokslinės, projektavimo ir pedagoginės veiklos sukakties. Iš tiesų puikus šventinis akordas, su kurio aidu mes sutartinai giedame sveikinimus ir linkėjimus.

Apie autorių

VGTU Miestų statybos, Architektūros ir pagrindų katedrų profesorius Konstantinas Jakovlevas-Mateckis.

Konstantinas Jakovlevas-Mateckis

Konstantinas Jakovlevas-Mateckis – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Miestų statybos, Architektūros ir pagrindų katedrų profesorius, Tarptautinės informatizavimo akademijos akademikas. Dirbo vizituojančiu profesoriumi Romos „La Sapienza“, Balstogės politechnikos, Kauno technologijos universitetuose, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute ir kt. Profesorius vadovauja doktorantų ir magistrantų darbams, dėsto architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros dalykus, aktyviai dalyvauja mokslinėje ir projektinėje katedros veikloje. Buvo Sankt Peterburgo statybos ir architektūros universiteto, Maskvos architektūros akademijos mokslo tarybų disertacijoms ginti narys.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video