Top Baneris

Vilkaviškio rajonas: vizija vienokia, realybė – kitokia

2014 gruodžio 16 d.
Pasidalykite straipsniu

Pagal patvirtintą 2011–2018 metų strateginį plėtros planą Vilkaviškio rajonas – saugus Lietuvos pasienio kraštas, savo gamtine ir geografine padėtimi patrauklus investicijoms, gausus etninio ir kultūros paveldo, sudarantis sąlygas visapusiškai tobulėti.

Rengiant strateginį rajono planą išskirti prioritetai: žmogiškųjų išteklių, iniciatyvios, modernios visuomenės ir socialinės gerovės plėtra, verslo, turizmo, žemės ūkio konkurencingumo didinimas, saugios bei švarios gyvenamosios aplinkos plėtra.

Analizuojant žmogiškuosius Vilkaviškio rajono savivaldybės išteklius, daug pozityvumo įžvelgti negalima. Antai 2009 metų pradžioje šioje savivaldybėje, kuri užima 1259 kvadratinių kilometrų ploto teritoriją, gyveno 47 593 gyventojai. 2008-ųjų pradžioje jų buvo sumažėję 0,8 proc. (palyginti su 2007 metais). 2010-ųjų pradžioje rajone dar gyveno 47 204 žmonės, o 2012 metais – jau tik 41 892.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2012 metų gruodžio mėnesį buvo užregistruoti 3075 asmenys, ieškantys darbo. Pozityviau nuteikia tai, kad nedarbo lygis Vilkaviškio rajone šiek tiek mažėja. Bedarbių procentas, vertinant darbingo amžiaus gyventojų skaičių, 2012 metų gruodį sudarė 12,5 proc. ir sumažėjo 8 proc., palyginus su 2012 metų sausio mėnesio rezultatais.

2013-aisiais Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo registruota 1210 ūkio subjektų, o veiklą vykdė 579. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 2013 metų pradžioje buvo 353.

2012 metais Vilkaviškio rajono savivaldybėje buvo išduoti 1078 verslo liudijimai. Populiariausios išduotų verslo liudijimų rūšys buvo prekyba ne maisto produktais, stogų dengimas, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, esamų statinių atstatymas, remontas, naujų objektų statyba.

Pagal gyvenamąją vietą, ūkio veiklos pobūdį ir gyventojų užimtumo pasiskirstymą ūkio sektoriuose žemės ūkis yra pagrindinė Marijampolės regiono verslo šaka. Vilkaviškio rajonas – ne išimtis.

Vilkaviškio rajono savivaldybės turizmo plėtros studijoje pažymima, kad gamtiniai ir ypač kultūriniai ištekliai šiame rajone egzistuoja patys sau, o turistų srautus, kurie palyginti yra negausūs, vilioja ne tiek ištekliai ir paveldas, kiek giminystės ryšiai bei socialinis vietos gyventojų ar verslininkų aktyvumas. Turizmo ištekliai rajone galėtų būti apibūdinami kaip nesusiformavę, ypač profesionalumo požiūriu, nors turintys potencialias teigiamas turizmo plėtros nuostatas.

Iš Vilkaviškio rajono privalumų analitikai pirmiausia pažymi palankią geografinę padėtį turizmui, lankytinų ir turistams patrauklių vietų gausą. Čia išplėtota susisiekimo infrastruktūra, parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai, skirti urbanizuotų teritorijų, inžinerinės infrastruktūros plėtrai, kaimiškosioms teritorijoms tvarkyti. Parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginis plėtros planas.

Verslininkams turėtų būti svarbus ir patogus susisiekimas su kaimyninėmis šalimis, palanki gamtinė bei geografinė padėtis žemės ūkio plėtrai, nemažas javų produkciją superkančių įmonių skaičius.

Vis dėlto trūkumų yra irgi nemažai, jų sąrašą pradeda kasmet mažėjantis gyventojų skaičius. Dėmesį atkreipia ir tai, kad rajone žemas paslaugų sektoriaus plėtros lygis (vertinant paslaugas turistams, gyventojams ir verslui), lėtai kuriamos naujos darbo vietos, auga darbo jėgos emigracija, didėja nedarbo lygis, kuris sąlygoja ir didelį socialinės pašalpos gavėjų skaičių rajone.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video