Top Baneris

Pristatytas Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas

2015 rugsėjo 11 d.
Pasidalykite straipsniu

Pasaulio paveldo miestų Solidarumo dienos proga surengtame seminare „Gaisrinės saugos stiprinimas Vilniaus  paveldo pastatuose“ pristatytas Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas. Plane, kuris skirtas ugniagesiams gelbėtojams, pažymėti svarbiausi kultūros paveldo paminklai, privažiavimo prie jų galimybės, artimiausi vandens šaltiniai (hidrantai). Planas bus nuolat pildomas informacija apie pastatuose saugomas kilnojamąsias vertybes – iki šiol tokių duomenų ugniagesiai neturėjo. Šis GIS pagrindu parengtas dokumentas – nauja prevencinė integralios paveldo apsaugos priemonė, pradėta diegti nedaugelyje Europos UNESCO pasaulio paveldo miestų.

Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planas parengtas 2013–2015 metais, pritaikant Europos Sąjungos projekto „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“ (HERITPROT) partnerių iš Ispanijos ir Jungtinės karalystės patirtį. Rengiant planą buvo įtraukti ir kiti partneriai – Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentas, kilnojamųjų kultūros paveldo objektų rinkinių valdytojai – muziejai ir bibliotekos. Šiuo darbu kilnojamąsias kultūros vertybes saugančios institucijos buvo skatinamos tobulinti turimas žinias, priemones ir pasirengimą išsaugoti šias vertybes gaisrų ir stichinių nelaimių atveju, gerinti bendradarbiavimą su ugniagesių gelbėtojų tarnybomis. Atsižvelgiant į vietos poreikius, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  parengė rekomendacijas dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, priešgaisrinės saugos stiprinimo.

Seminare Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius Gediminas Rutkauskas pristatė tarpinstitucinio bendradarbiavimo gaisrų prevencijos stiprinimo srityje aktualijas ir svarbą tobulinant senamiesčio gaisrinės saugos planą. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo skyriaus viršininko pavaduotojas V. Svirko pristatė gaisrinių pratybų, vykusių Vilniaus senamiesčio kultūros paminkluose 2013–2015 metais patirtį, lemiančią gaisrinės saugos priemonių tobulinimą, o inžinierius P. Kanevičius supažindino su gaisrų pasekmėmis Lietuvos ir Europos paveldo pastatuose Tytuvėnuose, Bialystoke, Gdanske, Liubline, Kelno ir Vienos katedrose bei galimomis praktinėmis gaisrų prevencijos priemonėmis. Seminaras surengtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Gaisrinės saugos stiprinimas kultūros paveldo pastatuose“.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra tęs šį aktualų ir naudingą darbą, siekdama į gaisrų prevencijos procesą įtraukti Senamiesčio bendruomenės atstovus: seniūnaičius, įvairių sričių specialistus ir savanorius.

Vilniaus savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video