Top Baneris

Palangos istorinės miesto dalies apsaugai – specialusis planas

2016 balandžio 13 d.
Pasidalykite straipsniu

Kultūros ministras patvirtino Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei tvarkymo planą. Šis naujas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas naujai reglamentuos valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Palangos miesto istorinės dalies apsaugą ir naudojimą.

Plano sprendiniuose, be paveldosaugos reikalavimų vertingosioms kultūros paveldo vietovės savybėms apsaugoti, reglamentuojamos ir galimos naujos statybos bei rekonstrukcijos. Statybai nustatyti apribojimai ir galimi parametrai turėtų užtikrinti Palangos miesto istorinės dalies esamos senosios urbanistinės struktūros išsaugojimą.

Specialiajame plane daug dėmesio skiriama ir šio kurorto kraštovaizdžio apsaugai, nes Palangos miesto istorinės dalies želdynų ir želdinių išsaugojimas reglamentuojamas ne tik viešose erdvėse, bet ir privačių sklypų teritorijose. Tokiu būdu šis specialusis planas turėtų užtikrinti Palangos, kaip istorinio kurorto, kuriame dominuoja natūrali gamta ir želdiniai, savitumo išsaugojimą.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video