Top Baneris

Nauja socialinio būsto koncepcija

2014 balandžio 3 d.
Pasidalykite straipsniu

Europoje plinta naujoviška socialinio būsto koncepcija. Jos principas labai paprastas – socialinį būstą stato ir prižiūri savivaldybės, todėl jo išlaikymo sąnaudos turi būti kuo mažesnės. Laikydamiesi šios minties keturi partneriai – Europos socialinio būsto tinklas EURHONET, prancūzų architektas Nicolas Michelinas, Vokietijos energetikos konsultavimo įmonė LUWOGE ir chemijos pramonės milžinas BASF – sukūrė pasyviojo socialinio būsto koncepciją „BuildTog“, kuria siūlo pasinaudoti Europos ir kitoms pasaulio šalims. Pasyviojo socialinio būsto koncepcija buvo pristatyta ir šiųmetėje pasaulinėje nekilnojamojo turto parodoje MIPIM Kanuose (Prancūzija).

Paremta pasyviųjų namų standartais

„BuildTog“ – ateities statinio (ang. Building together) koncepcija. Ji paremta pasyviųjų namų standartais, kuriais siekiama ypač efektyviai naudoti energijos išteklius, jų neatsiejant nuo architektūros sprendimų. Naujos socialinio būsto koncepcijos kūrėjai tikisi, kad jų projektas taps standartu įgyvendinant būsimus projektus.

Kuriant koncepciją vadovautasi standartizuota planavimo metodika, tačiau buvo griežtai prižiūrima, kad būtų laikomasi su energijos taupymu susijusių specifikacijų. Konsultacijų kompanija LUWOGE dalyvavo visose koncepcijos kūrimo stadijose ir konsultavo efektyvaus energijos naudojimo klausimais, prižiūrėjo sertifikavimo procesus. Jeigu projektai įgyvendinami skirtingose šalyse, šios kompanijos atstovai energijos taupymo klausimais konsultuoja vietos architektus, projektuotojus, inžinierius ir statybininkus.

Architektas N. Michelinas sukūrė bendrą dizainą, tačiau numatė galimybę jį keisti atsižvelgiant į kiekvienos šalies, kurioje būtų įgyvendinami projektai, specifiką, architektūros bei planavimo tradicijas. Kompanijos BASF vaidmuo – rūpintis, kad projektams įgyvendinti būtų taikomi sisteminiai sprendimai.

Pirmosios kregždės

„BuildTog“ koncepcija jau pasinaudojo kelios šalys. Vokietijos miestuose Darmštate ir Bremene, Prancūzijos Šampanės Šalono, Reimso ir Araso miestuose bei Stokholme ir Orebre Švedijoje planuojami įgyvendinti arba jau įgyvendinami pasyviojo socialinio būsto projektai pagal naująją koncepciją.

Ten, kur vykdomi projektai, bendras pastato dizainas pritaikomas prie pasirinktos vietos. Tačiau visi pakeitimai, susiję su pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, šalių klimato salygomis, valstybių bei vietos regionų nustatytomis taisyklėmis, reikalavimais, turi būti suderinti su „BuildTog“ koncepcijos kūrėjais. Nors leidžiamos įvairios projekto variacijos, pavyzdžiui, atsisakyti balkonų, koreguoti vidaus patalpų planavimą ar pan., bendros linijos laikytis privalu.

Vadovaujantis Europos Sąjungos patvirtintomis direktyvomis, nuo 2020 metų visi naujai statomi pastatai turės būti nulinio energijos naudojimo, energiškai efektyvūs. Todėl Europos socialinio būsto tinklas EURHONET skatina pasinaudoti „BuildTog“ koncepcija ir socialinį būstą įvairiose šalyse statyti taikant pasyviųjų namų standartus. Su koncepcija yra supažindinti ir Vilniaus miesto vadovai.

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti pasyviųjų namų standartai, visuose „BuildTog“ projektuose atliekama išsami stebėsena, apimanti visus etapus nuo projektavimo ir statybos iki eksploatavimo. Koncepcijos kūrėjai šitaip mėgins išsiaiškinti, ar reikalingi kokie nors patobulinimai, kad ateityje tokių projektų įgyvendinimas būtų dar labiau optimizuotas.
Įgyvendinant projektus pagal „BuildTog“ koncepciją naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos ir technologijos: efektyviausios termoizoliacinės medžiagos, energiją taupantys langai, vėdinimo sistemos – būtent tai, ką akcentuoja pasyviųjų namų standartai.

Prancūzijos pavyzdžiai

Prancūzija kiek atsilieka nuo kitų Vakarų Europos šalių projektuojant ir įgyvendinant pasyviųjų namų sprendimus. Šios šalies projektuotojai ir statybininkai palyginti per mažai dėmesio teikia pastatų sandarumo kontrolei, efektyvioms vėdinimo ar saulės energijos panaudojimo sistemoms diegti. „BuildTog“ koncepcija siekiama supažindinti Prancūzijos statybų rinką su energiškai efektyvių pastatų statyba, tuo pačiu pagerinant ir architektūrinį socialinio būsto vaizdą.

Šiais metais, laikantis „BuildTog“ koncepcijos, Prancūzijoje bus pastatyti du 1400 ir 1500 kvadratinių metrų ploto gyvenamieji pastatai, skirti socialiniam būstui. Projektų įgyvendintojai siekia skleisti kuo daugiau informacijos ir pasyviųjų namų statyba savotiškai suvilioti kuo daugiau gyventojų bei statytojų.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video