Top Baneris

Miškininkų prioritetai – našus darbas ir kokybiški miškai

2014 gruodžio 17 d.
Pasidalykite straipsniu

1957 metais darbą pradėjęs Šakių miškų ūkis šiandien – moderni ir našią miškų techniką turinti miškų urėdija, besirūpinanti valstybės jai patikėtais miškais.

Bendras Lietuvos miškininkų rūpestis – daugiau kaip 2000 rekreacijos objektų, maždaug 60 mln. kasmet medelynuose išauginamų sodmenų, per 24 tūkst. kilometrų miško kelių, biokuro ruoša, priešgaisrinė miškų apsauga.

Kuriant kokybiškus ir našius ateities miškus profesionaliu darbu prisideda ir VĮ Šakių miškų urėdijos miškininkai.

Vyrauja pusamžiai medynai

VĮ Šakių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje – 38 tūkst. hektarų miškų: iš jų 26,1 tūkst. – valstybei priklausantys miškai, daugiau kaip 12 tūkst. hektarų – privatūs ir nuosavybės teisėms atkurti rezervuoti miškai.

Visi VĮ Šakių miškų urėdijos valdomi valstybei priklausantys miškai suskirstyti į 8 girininkijas: Baltkojų, Kidulių, Klevinių, Lekėčių, Plokščių, Sutkų, Šakių, Šilagirio. Vidutinis girininkijos plotas – 4824 hektarai. Miškų urėdijos teritorijos miškingumas – 24,8 proc.

Miškai saugomose teritorijose užima daugiau kaip 8 tūkst. hektarų. Į VĮ Šakių miškų urėdijos administruojamą teritoriją patenka dalis valstybinio Panemunių regioninio parko (452 hektarai) ir 7 valstybiniai draustiniai: Baltkojų pedologinis (160 hektarų), Liekės kraštovaizdžio (29 hektarai), Novaraisčio ornitologinis (800 hektarų) ir kt.

Urėdijos administruojamoje teritorijoje daugiausia IV grupės (ūkinių) miškų (per 22 tūkst. hektarų). Miško žemė urėdijos teritorijoje užima daugiau kaip 24 tūkst. hektarų (96,9 proc.), o apaugusi mišku – 91,5 proc. bendro miškų urėdijos valdomų miškų ploto.

Medynai dengia daugiau kaip 94 proc. miško žemės. Kultūrinės kilmės medynai sudaro 17,1 proc. medynų ploto, o sukultūrinti – 15,7 proc. Neapaugusi mišku miško žemė siekia 654 hektarus (2,6 proc.), iš jų kirtavietės sudaro 498 hektarus. Ne miško žemė apima 799 hektarus (3,1 proc.) – tai žemės ūkio naudmenos, pelkės, vandenys. Užstatyta žemė užima 17 hektarų (0,1 proc.), kita ne miško žemė – 100 hektarų (0,4 proc.).

Vidutinis medynų amžius – 54 metai. Jaunuolynų yra 28 proc., pusamžių – 40 proc., bręstančių – 12 proc., brandūs medynai užima 20 proc. III ir IV grupės valstybinių miškų ploto. Urėdijos teritorijoje vyrauja laikinai užmirkusios derlingos augavietės, palankios spygliuočiams ir mišriems medynams.

Darbų netrūksta ištisus metus

VĮ Šakių miškų urėdijoje pagrindiniais ir tarpiniais kirtimais per 2014 metus numatyta iškirsti 105,8 kubinio metro medienos (daugiausia – pušies, eglės ir beržo). 90 tūkst. kubinių metrų apvaliosios medienos šakiškiai miškininkai įprastai parduoda didmeninėje prekyboje per ilgalaikius, pusmetinius ar trumpalaikius pardavimus naudodamiesi elektronine apvaliosios medienos pardavimų sistema. Ši sistema paranki norintiesiems įsigyti ne mažiau kaip 25 kubinius metrus medienos. Mažmeninėje prekyboje šakiškiai kasmet parduoda iki 10 tūkst. kubinių metrų medienos (daugiausia – malkų vietos gyventojams). Dar 6–10 tūkst. kubinių metrų medienos parduodama nenukirstu mišku.

2014 metais urėdijos miškininkai sodindami atkūrė 147,4 hektaro miškų, naujų įveisė 22,3 hektaro, palikta savaime atželti – 76,3 hektaro.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video