Top Baneris

Lietuvos architektų sąjungos pareiškimas dėl kultūros namų „Agila“ Nidoje architektūrinio konkurso

2013 rugsėjo 25 d.
Pasidalykite straipsniu

Daugiau nei prieš metus kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinį konkursą laimėjęs projektas iki šiol nepradėtas įgyvendinti. „Inkaru“ projektui tapo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos projektui pareikšta kritika. Panašu, kad Neringos savivaldybė nusprendė nesivelti į disputą su šia valstybės institucija – rugpjūčio mėnesį ji paskelbė naują „Agilos“ projekto ir statybų viešųjų pirkimų konkursą. Lietuvos architektų sąjunga šiuo klausimu paskelbė viešą pareiškimą.

„Po Lietuvos architektų sąjunga (LAS) kartu su Neringos savivaldybės administracija  2012 metų sausio–kovo mėnesiais vykdė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atvirą supaprastintą projekto konkursą (toliau – Koncepcijos konkursas). Koncepcijos konkursas  buvo vykdytas laikantis visų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme ir supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 98 „Dėl supaprastinto projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 22-942), reikalavimų. Vadovaujantis koncepcijos konkurso sąlygų nuostatomis perkančioji organizacija – Neringos savivaldybės administracija – turėjo kviesti konkursą laimėjusius dalyvius į supaprastintas neskelbiamas derybas dėl Nidos kultūros ir informacijos centro pastato rekonstravimo techninio projekto parengimo.

Mūsų žiniomis, Neringos savivaldybės administracijos užsakymu buvo parengtas kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos investicinis projektas. Investicinis projektas parengtas pirmą vietą laimėjusio projekto pagrindu. Pasibaigus konkursui, LAS gavo informaciją apie viešus jo rezultatams nepritarimą pareiškusios Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštą 2012-07-05 Nr. (5) V3-1726, skirtą Neringos miesto savivaldybės administracijai.

Siekiant įmanomai kokybiškiau išnagrinėti konkursą laimėjusių darbų galimybes, LAS taryba (protokolas Nr. V  12/09/21), Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija (raštas 2012-12-11 Nr.S2-2940), Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (raštas  2012-12-13 Nr. 4S-270(12.4)) rekomendavo atlikti kompleksinius teritorijos planavimo darbus ir į derybas dėl tolimesnio projekto vykdymo kviesti visus architektūrinės koncepcijos konkurso nugalėtojus. Neringos miesto savivaldybė tuo tikslu pradėjo rengti Nidos centrinės dalies urbanistinę koncepciją ir detalų planą.

Šių metų rugpjūčio mėnesį Lietuvos architektų sąjunga gavo informaciją apie tai, kad Neringos savivaldybės administracija planuoja skelbti  Supaprastintą ribotą konkursą Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, rekonstrukcijai. Centrinės Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su planuojamo viešo pirkimo informacija buvo išplatinti ir Bendrieji reikalavimai, ir Specialieji reikalavimai projektavimui.

Nepasibaigus deryboms su įvykusio architektūrinės idėjos konkurso nugalėtojais, nesulaukus pradėtos Nidos miesto centrinės dalies urbanistinės koncepcijos rezultatų, tam pačiam statiniui yra pradedamas rengti naujas Supaprastintas ribotas konkursas.

Lietuvos architektų sąjunga prašo  Koncepcijos konkurso organizatoriaus – Neringos savivaldybės – imtis priemonių dėl darbų tęstinumo užtikrinimo planuojant Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje rekonstrukcijos darbų eigą. Viešai paaiškinti Koncepcijos konkurso nugalėtojams ir visuomenei tolimesnių veiksmų eigą ir priežastis, kodėl nepradėtos derybos su Koncepcijos konkurso nugalėtojais.

Taip pat siūlome Nidos savivaldybės administracijai nutraukti paskelbto minėto Supaprastinto riboto konkurso pirkimus, nes manome, kad miestą reprezentuojančių architektūros objektų projektavimo ir statybos rangos paslaugos negali būti perkamos neturint architektūrinio konkurso būdu išrinkto projektinio pasiūlymo.“

Lietuvos architektų sąjunga

 


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video