Top Baneris

Lietuvos architektų rūmai rengiasi naujiems darbams

2016 gegužės 26 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Architektūros įstatymo ir architektų profesinės savivaldos padėties klausimai buvo aptarti pirmajame naujos sudėties Lietuvos architektų rūmų tarybos ir Aplinkos ministerijos atstovų – ministro patarėjo Algirdo Žebrausko, Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovo Mariaus Narmonto, Architektūros skyriaus vedėjos Algimantės Treinienės, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo Rimanto Bėčiaus susitikime. Architektų rūmų tarybai atstovavo LAR ir jų tarybos pirmininkė Daiva Bakšienė, tarybos nariai Audrius Ambrasas, Vaidotas Kuliešius, Rūta Stuopelienė, Jonas Barkauskas, Irena Kliobavičiūtė, Gintautas Baranauskas.

Kaip tik Architektų rūmai bus pagrindinė Architektūros įstatymo nuostatus įgyvendinanti bei įgyvendinimą prižiūrinti institucija. LAR taryba atkreipė ministerijos atstovų dėmesį, kad nesant visuotinio atestuotų architektų dalyvavimo, dabartiniai Rūmų pajėgumai nepakankami kokybiškai vykdyti jau ir šiuo metu įstatymu pavestas funkcijas – architektų kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros, metodinės pagalbos architektams teikimo, jų teisių gynimo, architektūrinės veiklos monitoringo, architektūros srities atstovavimo teisėkūros procese ir kt. O Architektūros įstatyme Rūmams numatyta ir papildomų pareigų. LAR taryba naujų pareigų nesibaido, bet pabrėžė, kad joms įgyvendinti – užtikrinti būsimų ekspertų tarybų veiklos, architektūrinių konkursų priežiūros, viešojo intereso gynimo ir kitų Architektūros įstatymo projekte numatytų priemonių kokybę – reikės daugiau jėgų.

Aplinkos ministerijos atstovai patvirtino, kad ministerija pripažįsta architektų profesinės savivaldos reikšmę, Architektų rūmus mato kaip labai svarbų socialinį partnerį užtikrinant kuriamos aplinkos kokybę, todėl deda pastangas, kad artimiausiu metu būtų visiškai įtvirtinta architektų profesinė savivalda. Taip pat abipusiai buvo sutarta, kad 10 procentų atestuotų architektų negali įgyvendinti demokratiniais principais paremtos profesinės savivaldos, ir kad joje turi dalyvauti visi kvalifikaciją ir teisę savarankiškai verstis įgyję atitinkamos profesijos atstovai. Tai yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas.

LAR taryba raštu jau kreipėsi į atsakingas institucijas, ragindama ištaisyti prieš 10 metų Seimo padarytą klaidą ir grąžinti į Architektų rūmų įstatymą jo projekte buvusį, tačiau paskutinę akimirką eliminuotą esminį profesinės savivaldos elementą – visuotinį atestuotų architektų dalyvavimą joje. Toks įstatymo pakeitimo projektas jau yra registruotas Seime, tad susitikime buvo patvirtinta, kad tiek LAR taryba, tiek Aplinkos ministerija dės visas pastangas, kad kartu su Architektūros įstatymu arba atskirai, ši Architektų rūmų įstatymo spraga būtų ištaisyta.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video