Top Baneris

Lengvinamas paramos skyrimas viešųjų pastatų atnaujinimui

2017 liepos 11 d.
Kastyčio Mačiūno nuotr.
Kastyčio Mačiūno nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Siekiant skatinti viešųjų pastatų atnaujinimą ir didinti jų energijos vartojimo efektyvumą, lengvinamos paramos skyrimo procedūros. Be to, siekiant kompleksiškai įgyvendinti viešųjų pastatų atnaujinimo projektus, bus galima gauti finansinę paramą ne tik su energijos vartojimo efektyvumo didinimu susijusioms priemonėms, bet ir atsinaujinančių energijos išteklių įdiegimui bei pasidengti dalį kitų pastato atnaujinimo išlaidų.

Energetikos ministerija atnaujino Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą. Siekiant paskatinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą, pasinaudojant Energijos efektyvumo fondo teikiamomis finansinėmis priemonėmis, projektams, kurių vertė neviršija 1 mln. eurų, nereikės rengti investicinių projektų. Kadangi investiciniuose projektuose buvo dubliuojama energijos vartojimo audite pateikta informacija, jų yra tiesiog atsisakoma. Taip bus taupomos valstybės ir savivaldybių lėšos ir lengvinama administracinė našta pareiškėjams, teikiantiems paraiškas dėl viešų pastatų atnaujinimo finansavimo.

Siekiant kompleksiškai įgyvendinti viešųjų pastatų atnaujinimo projektus, numatyta, kad į investicinius projektus bus galima įtraukti ir atsinaujinančių energijos išteklių įdiegimą atnaujinamuose pastatuose. Iš Energijos efektyvumo fondo galės būti finansuojamos priemonės, kurios yra nesusijusios su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, tačiau kurias privaloma įgyvendinti vadovaujantis kitais pastato atnaujinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Parama galės būti skiriama tokioms priemonėms kaip, pavyzdžiui, nuotekų sistemų, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių, liftų atnaujinimas, vidaus patalpų remontas ir pan. Tačiau investicijų dalis tokioms priemonėms negalės viršyti 20 proc. visos investicijų sumos.

Tikimasi, kad šie pakeitimai paskatins viešųjų pastatų atnaujinimo procesą ir padės padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą, kas leis iki 2020 metų atnaujintuose viešuosiuose pastatuose energijos suvartojimą sumažinti 30-40 proc.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video