Top Baneris

Kultūros ministerija kritikuoja Vilnaus senamiesčio specialųjį planą

2016 kovo 10 d.
Pasidalykite straipsniu

Kultūros ministerija savo svetainėje apgailestauja – Vilniaus istorinio centro (VIC) Specialiojo plano organizatoriai ir rengėjai, ministerijai pavaldžios įstaigos – Kultūros paveldo departamentas ir valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ – nesugebėjo tinkamai atlikti darbo. Ministerijos vadovybės vertinimu, plano viešinimo metu gautos pastabos rodo, kad VIC Specialiojo plano sprendiniai yra nepakankamai konkretūs ir aiškūs.

„Manome, kad dėl didelio kiekio bendro pobūdžio sprendinių, sudėtingų sąvokų ir reglamentavimo nemaža dalis paprastų piliečių kreipėsi užduodami klausimus, ir mes esame labai dėkingi visiems už tokį aktyvų dalyvavimą svarstant šį planavimo dokumentą. Tai tik įrodo, kad Vilniaus bendruomenė, kaip ir Kultūros ministerija, yra suinteresuota UNESCO saugomos vietovės – Vilniaus istorinio centro išsaugojimu”, – sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis.

VIC Specialusis planas buvo apsvarstytas septyniuose viešuose pristatymuose, kuriuose suinteresuotos visuomenės atstovai galėjo tiesiogiai pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, diskutuoti jiems rūpimais klausimais su šio dokumento rengėjais ir organizatoriais.

Pasak ministro, neteisingai interpretuojant Specialiojo plano sprendinius gali susidaryti įspūdis, kad jame suplanuota naujais pastatais užstatyti Vilniaus istorinio centro viešąsias erdves, arba kad VIC Specialiojo plano sprendiniais leidžiama ant valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kitų Vilniaus senamiesčio istorinių pastatų užstatyti papildomus aukštus. Tai prieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui ir tam jokiu būdu nepritartų už Vilniaus istorinio centro apsaugą atsakinga institucija – Kultūros ministerija. Apie tai, kad VIC Specialiojo plano sprendiniai bus tikslinami pagal suinteresuotos visuomenės ir specialistų pastabas, visos suinteresuotos institucijos ir atskiri užklausėjai buvo išsamiai informuoti 2016 m. sausio 20 d. Kultūros ministerijos specialistų elektroniniu paštu.

„Buvo atsakyta, jog Vilniaus senamiesčio viešųjų erdvių naikinimas „atkūrimu“ sukėlė abejones ir Kultūros ministerijai, todėl sieksime, kad šis klausimas būtų paveldosaugos ekspertų apsvarstytas ypač išsamiai, ir urbanistinių erdvių renovavimas plane liktų tik tose vietose, dėl kurių susitars visuomenė ir paveldosaugos ekspertai“, – sakė Š. Birutis.

VIC Specialiojo plano sprendiniai bus taisomi paveldosaugos specialistams ir ekspertams įvertinus jo viešinimo metu gautus motyvuotus pasiūlymus ir pastabas, kurie turės neprieštarauti teisės aktų reikalavimams, visuomenės (viešajam) interesui ir šio plano koncepcijai. Kultūros ministerija numato tokius VIC Specialiojo plano projekto taisymo ir tikslinimo etapus:

1. Šio didelės apimties ir sudėtingumo teritorijų planavimo dokumento tikslinimui numatomas 3 mėnesių terminas, per kurį planuojama peržiūrėti visus VIC Specialiojo plano projekto sprendinius, siekiant juos kuo aiškiau apibrėžti ir konkretizuoti. VIC Specialiojo plano tikslinimo eiga bus periodiškai pristatoma Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės priežiūros komisijoje, aptariant su plano projekto rengėjai komisijos nariams iškylančius klausimus.

2. Su patikslintu VIC Specialiuoju planu, prieš teikiant jį derinti sąlygas išdavusioms institucijoms, bus vėl supažindinta suinteresuota visuomenė, kuri galės peržiūrėti sprendinius ir įsitikinti, ar į jų teiktas pastabas atsižvelgta. Pakartotinai teikti savo pastabas ir pasiūlymus šiam planui galima bus tik tokiu atveju, jei patikslinimai nebus atlikti, nors buvo žadėta. Tokiu atveju planavimo organizatorius – KPD – turės pakartotinai registruoti pasiūlymus, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti teikusiems asmenims. Pakartotiniam viešinimui numatome 10 darbo dienų.

3. Patikslintas VIC Specialiojo plano projektas taip pat bus pateiktas įvertinti ICOMOS Lietuvos nacionaliniam komitetui ir Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai, kuri yra Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais.

4. Po šių institucijų ekspertinio vertinimo gali būti, kad VIC Specialiojo plano sprendinius gali tekti tikslinti dar kartą. Tai atlikus, planuojame VIC Specialiojo plano projektą pateikti peržiūrėjimui UNESCO Pasaulio paveldo centrui, todėl norėtume žinoti tiksliai, ar WHC reikėtų pateikti dar tik Specialaus plano projektą, ar jau patvirtintą VIC Specialųjį planą.

Kultūros ministerijos nuomone, šiame rašte nurodyti VIC Specialiojo plano projekto viešinimo, svarstymo ir tikslinimo būdai leis parengti ir patvirtinti tokį VIC Specialųjį planą, kuris užtikrins UNESCO Pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centro – išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimą.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video