Top Baneris

Kompensacijos privatiems kultūros paveldo valdytojams

2014 sausio 3 d.
Pasidalykite straipsniu

2013 metų gruodį, kaip ir kasmet nuo 2006-ųjų, privatiems kultūros paveldo savininkams valstybė kompensavo dalį asmeninių lėšų, 2013 metais skirtų įvairiems jų valdomų objektų tvarkybos darbams. Kultūros paveldo departamentas (KPD) praėjusiais metais gavo 11 savininkų prašymų dėl kompensacijų, ir iš viso joms skyrė 489 814 litų.

„Privatūs kultūros paveldo valdytojai vis dažniau kreipiasi prašydami kompensuoti įvairius darbus. Tai liudija, kad departamento konsultacijos yra vaisingos, ir šiandien privatūs savininkai supranta turį daugiau galimybių sutvarkyti valdomą paveldą. Taip visi judame paveldu vis turtingesnės Lietuvos link“, – išaugusiu susidomėjimu valstybės kompensacijų sistema džiaugiasi KPD direktorė Diana Varnaitė.

2013 metais daugiausiai prašyta kompensuoti konservavimo ir restauravimo darbus – tam skirta beveik 363 tūkst. litų. Projektavimo darbų bei tyrimų kompensavimui skirta atitinkamai apie 81 tūkst. litų ir 38 tūkst. litų. Avarinės grėsmės šalinimą prašė kompensuoti vienintelis valdytojas – jam skirti 8000 litų.

Anykščių rajone atgimstančiuose Burbiškio dvaro rūmuose 2013 metais kompensuoti atlikti krosnies-židinio, interjero tapybos konservavimo, restauravimo darbai, pirmo ir antro aukštų patalpų polichromijos tyrimai, parengtas polichrominio dekoro restauravimo projektas. Saldutiškio dvaro rūmų (Utenos r.) valdytojams išmokėta kompensacija už sienų tapybos fragmentų, lipdinių konservavimo, restauravimo darbus. Po kelių metų pertraukos kompensuoti darbai UNESCO saugomoje teritorijoje – atlyginti medinio XX a. pradžios statybos namo Preilos g. 85 (Preila, Neringos m.) taikomieji tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas. Šis namas buvo pirmasis, pradėjęs naujos centrinės Preilos gyvenvietės gatvės miestietišką apstatymą.

„Šiemet buvo atvertos dar vienos durys, leidžiančios finansiškai pagelbėti privatiems kultūros paveldo valdytojams – kultūros ministras Šarūnas Birutis pakeitė kompensacijos privatiems valdytojams taisykles ir sudarė galimybę kompensacijas išmokėti tiems, kurių prašymai pripažinti pagrįstais, tačiau kuriems prašymo pateikimo metais nepakako lėšų. Tokiu būdu šiemet  išlaidas atlyginome 6 paveldo valdytojams, pagrįstus prašymus pateikusiems dar už 2012 metų darbus“, – pasikeitusios kompensavimo tvarkos privalumus įvardijo D. Varnaitė.

Beveik 400 tūkst. litų iš Paveldotvarkos programos už tvarkybos darbus, atliktus 2012 metais, gavo 6 valdytojai. Didžiausia lėšų dalis skirta tyrimų ir projektavimo darbų istorizmo stiliaus name Birutės g. 40 (Vilnius), taikomųjų tyrimų Šv. Pranciškaus Ksavero (Kaunas) bažnyčioje, Raudondvario dvaro sodybos svirne bei arklidėse (Radviliškio r.) bei Vilniaus dominikonų vienuolyno name, kur taip pat parengtas tapybos dekoro konservavimo ir restauravimo projektas, kompensavimui.

Kultūros paveldo departamentas primena, kad privačių savininkų valdomų kultūros paveldo objektų tyrimai kompensuojami 100 proc., o avarinės grėsmės šalinimas, konservavimas ir restauravimas, projektavimo darbai – iki 50 proc. Itin sparčiai nykstančiam mediniam kultūros paveldui tyrimai kompensuojami 100 proc., o visi kiti minėti darbai – iki 70 proc. Norint susigrąžinti dalį investuotų asmeninių lėšų būtina, kad paveldo objektas būtų saugomas valstybės ir prieinamas lankyti visuomenei.Taip pat privaloma pateikti nepriekaištingai parengtus paveldosaugos tvarkybos dokumentus.

Kultūros paveldo savininkai, siekiantys savo valdomą valstybinės reikšmės kultūros paveldą prikelti naujam gyvenimui, visada laukiami Kultūros paveldo departamente – čia jie gaus reikalingas konsultacijas ir visokeriopą pagalbą. Tiems, kurie šiais metais planuoja tyrimų, projektavimo ar tvarkybos darbus, KPD pataria jau dabar pradėti rengti iki spalio mėnesio priimamus kompensavimo prašymus. Kompensacijos bus išmokamos metų pabaigoje.

 


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video