Top Baneris

Kokius pokyčius planuoja Lietuvos architektų rūmai

2019 sausio 28 d.
Architektų atestavimo
Pasidalykite straipsniu

Konkurencijos taryba rekomendavo Architektų rūmams ir už jų priežiūrą atsakingai Aplinkos ministerijai peržiūrėti teisinį reguliavimą, kuris, teigiama, gali kelti interesų konfliktą ir pažeisti Konkurencijos įstatymą.

Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį, kad Architektų rūmai, įgyvendindami viešojo administravimo funkcijas, t. y. organizuodami architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kartu vykdo ir ūkinę veiklą – patys veda tokio pobūdžio kursus bei konkuruoja su kitais tokias pat paslaugas teikiančiaisiais. Kadangi Architektų rūmai turi teisę tikrinti, ar kitų organizacijų rengiami architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai atitinka teisės aktų reikalavimams, taip sudaromos prielaidos Architektų rūmams veikti neobjektyviai ir piktnaudžiauti suteiktomis teisėmis tam, kad susikurtų palankesnes sąlygas veikti rinkoje, palyginti su kitais jos dalyviais.

Konkurencijos tarybos nuomone, rūmams pavaldžių Regioninių architektų tarybų (RAT) nariai, kurių dauguma yra architektai, turėdami iniciatyvos teisę atrinkti architektų projektus ir juos vertinti, bei patys veikdami toje pačioje rinkoje, gali būti suinteresuoti pateikti neigiamas išvadas dėl kolegų projektų, taip pat nevertinti savo rengtų projektų kokybės atžvilgiu. Be to, RAT nariai architektai gali būti ir kitų rūmų organų nariais bei vertinti konkurentų veiklą, pavyzdžiui, architektų atestavimo komisija turi teisę spręsti architekto atestato panaikinimo ir kitus klausimus.

Taigi, susiklosto situacija, kad architektų projektų kokybę gali vertinti ir priimti atitinkamus sprendimus toje pačioje rinkoje veikiantys architektai, todėl gali kilti interesų konfliktas ir būti pažeistas sąžiningos konkurencijos principas.

Įvertinusi surinktą informaciją, Konkurencijos taryba pasiūlė Architektų rūmams ir Aplinkos ministerijai peržiūrėti įtvirtintą teisinį reguliavimą ir pašalinti galimą interesų konfliktą, atsisakant arba viešojo administravimo funkcijų, arba ūkinės veiklos vykdymo.

Lietuvos architektų rūmai įvertino Konkurencijos tarybos rekomendacijas dėl galimo interesų konflikto, rengiant kvalifikacijos kėlimo kursus ir vykdant Regioninių architektūros tarybų (toliau – RAT) veiklą ir pateikė savo nuomonę. „Gerbiame Konkurencijos tarybos išsakytą nuomonę ir išdėstytus argumentus. Atsižvelgę į dalį jų, jau dabar esame numatę priemones vykdomos veiklos tobulinimui, tačiau kai kurie išsakyti argumentai Rūmų tarybai sukėlė abejonių, dėl neaptarto jų santykio su esminiais profesinės savivaldos principais“, – teigia Rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė.

Rūmų taryba įvertino Konkurencijos tarybos argumentus dėl kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimo ir nemato kliūčių šios funkcijos atsisakyti, tačiau pabrėžia, jog pirmiausia svarbu užtikrinti, jog architektai turėtų galimybes tobulinti kvalifikaciją, kaip to reikalauja įstatymai. Rūmai planuoja susitikimus su asociacijomis, aukštosiomis mokyklomis, mokymo įstaigomis, kurias ragins aktyviau imtis šios veiklos, siekiant architektams užtikrinti kuo platesnes pasirinkimo galimybes. Kovo mėnesį vyksiančiame Rūmų narių susirinkime nariams bus teikiamas siūlymas atsisakyti kursų rengimo Rūmuose, paliekant tik jų reguliavimo ir priežiūros funkcijas.

Taip pat Rūmų taryba patvirtino, kad Konkurencijos tarybos neigiamai įvertintas tų pačių architektų dalyvavimas keliuose valdymo ir veiklos organuose, yra suprantamas. Praktika parodė, kad tokia šiuo metu galiojanti tvarka kelia abejonių visuomenei, o apklausos patvirtino, jog jos keitimui pritaria ir patys Rūmų nariai. Atsižvelgiant į tai, atitinkami Rūmų statuto pakeitimai bus svarstomi Rūmų narių susirinkime.

Vis tik, jei pirmais dviem aspektais išsakyti argumentai Rūmų tarybos buvo priimti kaip pagrindas inicijuoti veiklos pakeitimus, tai dėl Regioninių architektūros tarybų ir atestavimo veiklos Rūmams kilo rimtų abejonių.

„Mūsų vertinimu, Konkurencijos tarybos išaiškinime nebuvo įvertinta pati profesinės savivaldos esmė, paremta visuotiniu profesijos narių dalyvavimu ir jų savireguliacijos bei savipriežiūros principais. Kalbant apie RAT sudėtį, ją apibrėžia Architektūros įstatymas, šiuo metu mes nematome galimybės jo neįgyvendinti. Kartu tikime, kad būtent kvalifikuoti architektai ir yra tie specialistai, kurie gali nagrinėti ir vertinti architektūros kokybę. Atsižvelgiant į tai, Rūmai šiuo metu neplanuoja stabyti RAT veiklos“, – situaciją komentuoja D. Veličkaitė.

Rūmų taryba pabrėžia, jog nors RAT, atestavimo ir kitų organų veikloje išties dalyvauja toje pačioje rinkoje veikiantys profesijos nariai, tačiau jų sprendimų objektyvumą užtikrina įstatymuose ir Rūmų statute numatytos atsvaros priemonės – visuotiniai rinkimai, suinteresuotų narių nusišalinimas, atsakomybė už teisės aktų bei profesinės etikos pažeidimus, taip pat ir pačių Rūmų teisinė atsakomybė už priimtus neteisėtus ir (ar) nepagrįstus sprendimus. Rūmuose dedamos maksimalios pastangos, kad visi šie mechanizmai veiktų.

Rūmai kreipėsi į Europos architektų tarybą, siekdami gauti informacijos apie gerąsias kitų šalių praktikas, kur sėkmingai veikia panašaus pobūdžio tarybos, atliekančios architektūros ekspertinį vertinimą. Kitų šalių ekspertus planuojama kviesti ir į Rūmų narių susirinkimą, kur bus diskutuojama apie šią visuomenei svarbią funkciją.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video