Top Baneris

Klaipėda gali pasikeisti neatpažįstamai: architektai teikia keturis įspūdingus projektus (13)

2021 gegužės 8 d.
pyne2
Vienas iš „Holaxy“ konkurso projektų – „Pynė“.
Pasidalykite straipsniu

Socialinių mokslų kolegija (SMK) kviečia susipažinti su keturiais architektų siūlomais Holistinio žmogaus tobulėjimo centro „Holaxy“ architektūrinio konkurso projektais.

Gamtos, žmonių ir technologijų sąveikai sukurta „Holaxy“ erdvė – pirmoji tokio integralumo mastą kurianti erdvinė aplinka Baltijos šalyse. Pastatas kuriamas orientuojantis į žmogaus sąmoningumo poreikius užtikrinančių veiklų funkcinę grandinę.

Čia susipina visi svarbiausi šiuolaikinio žmogaus poreikiai – nuo bazinių bendravimo ir socialinių įgūdžių formavimo iki subtilių savęs ir Visatos pažinimo funkcijų. Formuojamos keturios tobulėjimo erdvės, išsidėsčiusios skirtinguose pastato aukštuose ir tūriuose. Integralia komplekso dalimi tampa greta esantis vandens telkinys ir kuriamas Monumentas žmonijai.

Balsuoti už savo favoritą galite čia.

Konkurso dalyviai:

1. Baltų slėnis

holaxy1

Pagrindinė žmonijos ašis – bendravimas. Kurdami holistinį kompleksą vadovavomės šia ašimi, nes pastatas turi išspręsti ne tik funkcinius poreikius, bet ir sukurti erdvę bendruomenei, kur gera bendrauti. Ten, kur persipina skirtingų krypčių žmonės bei sritys visada kils inovacijų ir naujų idėjų. 

Tūriai projektuojami formuojant įtraukiančius praėjimu link pastato centro – pagrindinės komplekso erdvės – šerdies, kur suformuota bendra, visiems prieinama erdvė. Tai pastato vidinis kiemas, kuris jungia visas skirtingas komplekso funkcines atšakas ir kviečia burtis, leisti laiką žmones kartu intymioje aplinkoje. Šiame kieme formuojamas vandens telkinys, simbolizuojantis ramybę ir laiko tėkmę. Parko želdiniai pratęsiami į komplekso kiemą, taip apjungiant parką su kompleksu. 

image 2021 05 08 160439

Siekiant suformuoti aplinkai bei žmogiškam masteliui tinkantį kompleksą, jo tūris skaidomas į skirtingus korpusus, su skirtingoms dominuojančioms funkcijoms. Tūriai skaidomi tarsi juos būtų padalijusi vandens tėkmė.

Pagrindinis fasado rėmas formuojamas atspindint baltų genčių tautinę ornamentinę simboliką, kuriems yra būdingas rombų raštas, o pagrindinio tinklo viduje numatomas antras, parametriškai sukurtas, smulkesnis tinklas. 

2. DNR24

DNR24 1

DNR24 koncepcijos pagrindas – kuriama žmogaus holistinės kelionės trajektorija Gamta-Žmogus-Pasaulis. Pradžių pradžia – Gamta (Žemė), esama teritorijos ypatybė, želdynas-pelkė su savo flora ir fauna. Pelkės centre formuojama sala, kurioje siūlomas holistinis paminklas „Motinai Žemei“. Sekantis kelionės etapas – Žmogaus terpė (Pastatas). Tai žmogaus gyvenimo kelių sankirta – Kryžkelė. Čia žmogaus kokybiškiausia savybė – Kultūra, pozicionuojama viso ko centre. Taip sudaromos sąlygos žmogaus Kultūrą ugdyti (edukacija), puoselėti (gerovė) ir tobulinti (socialinė). Tolesnis kelionės etapas – Pasaulio terpė, egzistuojanti už pastato ir teritorijos ribų. Ši terpė neaprėpiama, nenuspėjama, viliojanti savo iššūkiais ir tobūlumo viršūnėmis.

Pastato tūris vientisas, formuojamas atsižvelgus į konteksto urbanistines ašis, miesto ryšius bei jungtis. Tūrinėmis ir erdvinėmis priemonėmis kuriamas tėkmės, begalybės įspūdis, sąryšis su gamtiniais ir urbanistiniais elementais.

DNR24 2
image 2021 05 08 163844
DNR24 4
DNR24 5

Pastato vidinės jungtys dėstomos organiškai, DNR sekos principu – nuolat jungiant, prakeičiant, vidinėms erdvėms persipinant, prasišviečiant viena su kita. Skatinami netikėti ryšiai ir komunikacija tarp skirtingų erdvių naudotojų. Jungčių sankirtose formuojamos atviros erdvės, atriumai, vertikaliosios jungtys, natūralus saulės spindulių žaismas interjere. Pastate nėra vienos baigtinės erdvės, siūlomos viešosios erdvės konceptualiai neturi nei pradžios, nei pabaigos, kuriamas begalinio tekėjimo, judėjimo įspūdis – gyvastis.

3. Holaxy Klaipėda

3 1

Pasirinktas pastato tūrio kontūras atkartoja vyraujantį pelkės charakterį. Pastatas laiptuojasi formuodamas atskirus skirtingo dydžio tūrius. Kiekvienas tūris įkūnija unikalią funkciją, kurias apjungia pirmo aukšto galerija – susibūrimų ir pokalbių vieta.

Pasirinktas komplekso aukštingumas leidžia maksimaliai sumažinti užstatomą paviršiaus plotą, formuoti skaidrius, iš visų pusių natūralų apšvietimą gaunančius tūrius, kurių dydžiai paremti jų vidine funkcine programa.

Pirmas aukštas tai ne tik pastato funkcijas apjungianti dalis, tai savotiškas pelkės tęsinys apjungiantis pastatą su pažintiniu taku aplink pelkę, tiltais, krantine. Takas virsta tiltu, susilieja su pastato pirmo aukšto erdvėmis, krantine, vėl tampa tiltu į kitą pelkės pusę – tai vientisa kintanti erdvė formuojanti ir apjungianti įvairias funkcijas.

Takai, tiltai ar krantinė skirti ne tik žmonėms, tačiau ir greta reziduojantiems gamtinės ekosistemos gyventojams – florai ir faunai.Vertindami esamą gamtinę aplinką siekėme surasti optimaliausią sklypo dalies užstatymo variantą – tokį, kuris kuo organiškiau įsilietų į esamą aplinką, turėtų kuo mažesnį užstatymo plotą ir išsaugotų daugiau esamos gamtos.

image 2021 05 08 164846
image 2021 05 08 164933

Pastato vidaus struktūra formuojama iš atsikartojančių konstrukcinių elementų. Tai visus tūrius apjungiantis sprendinys. Šie elementai kuria atriumus, galerijas, ryšius su žemiau esančiais aukštais. Kiekvienoje pastato vietoje esantis žmogus jaučia vientisą visus tūrius jungiančią idėją.

Aiški konstrukcinė struktūra suteikia pastatui racionalumo ir lankstumo formuojant vidines erdves – tai universalus ląstelių tinklas, kurį labai lengva pritaikyti pagal poreikius, tuo pačiu išsaugant vientisą vidaus erdvių estetiką.

Nors pagrindinės funkcijos išskaidomos per tūrius, patekimai į visas pastato erdves organizuojami pirmame aukšte. Pirmame aukšte numatomos socialinės ir darbo funkcijos, vandens zona, žaidimų zona.

image 2021 05 08 165140
image 2021 05 08 165050

Siekiant užtikrinti artimą santykį su pelke pirmas aukštas numatomas kiek įmanoma skaidrus. Tarp atskirų tūrių kuriami praėjimai pro kuriuos atsiveria vaizdas į pelkę, tiltą ar krantinę.

Visa tūrių programa įvelkama į lengvą, banguojančią dvigubo fasado struktūrą, kuria norima sukurti skaidraus, šiuolaikiško, kontekstualaus su pajūriu, ir aplinka komplekso įspūdį, tuo pačiu užtikrinant komfortišką ir šviesų vidinių erdvių klimatą.

4. Pynė

image 2021 05 08 165603
pyne 1

Konceptualūs projekto siūlymai parengti esmingai ir kruopščiai laikantis konkurso sąlygų, suvokiant didelius statytojo lūkesčius, siekiant aiškiai materializuoti keliamus labai aukštus, nekasdieniškus tikslus. Sukurti architektūros sprendiniai yra motyvuoti ir giliai pagrįsti užduotyje pateiktos pirminės koncepcijos naratyvais, profesionaliai reflektuojant kiekvieną mintį ir sprendinį. Įtaigus, įsimintinas objekto erdvinis – tūrinis modelis, nuosekliai išaugintas iš aplinkos konteksto, betarpiškai susietas su sklypo ir vietovės ypatybėmis, demonstruojant harmoniją ir išskirtinę pagarbą gamtai, racionaliai, pilnakraujiškai panaudojant erdvės teikiamas galimybes.

Atrasta unikali, itin taki forma – tai supertvarių konstrukcijų dėka sudaryta dvi priešpriešinių sinusoidžių begalinės bangos (aliuzija in/jang). Kompozicija turi pradžią, kilimą link kulminacijos ir atomazgą. Reguliarioje struktūroje suformuoti netolygiai, aritmetinės progresijos seka transformuoti elementai. Taip sukurta įspūdinga, nepertraukiama erdvė, kurioje susieta komplekso išorė ir begalinę (lengvai transformuojamą) funkciją turintis vidus, sukuriantis tėkmės įspūdį. 

pyne2
image 2021 05 08 165924
image 2021 05 08 170044
image 2021 05 08 165747

Sukurta forma aiškiai atitinka naratyvą, bei keliamus funkcinius reikalavimus, atskleistas žmogaus ir aplinkos organiškas ryšys. Tūrinė kompozicija labai patraukli, įsimintina ir daugiaprasmė. Paviršiai gali kisti, priklausomai nuo metų laiko ir saulės padėties sukuriamų šešėlių, išmaniųjų fasadų, etc. Pastate nėra pasikartojančių detalių. Panaudoti bioniniai, fraktaliniai, parametriniai komponavimo principai, baziniai elementai kinta erdvėje ir laike. Visi elementai skirtingi, tačiau sudaro nuoseklią, vieningą sistemą.

Projekto kompozicijoje užkoduotos ypatybės: chaosmosas, kilpa, banga, centras, dinaminė kartotė, skirtingi dydžiai. Integruotieji simboliai (axis mundi, pažinimo medis, pasaulio ratas, baltiškieji ženklai, žmogiškasis faktorius, begalybė) vizualiai suvokiami, juntami emociškai, sensoriškai paveikūs ir aiškiai perskaitomi architek-tūros kompozicijoje. Darbai eksponuojami SMK patalpose Nemuno g. 2, Klaipėdoje. Fizinė ekspozicija veiks nuo gegužės 5 d. iki gegužės 19 d., darbo dienomis nuo 12 iki 16 val.

Konkursiniai projektai visuomenei pristatomi ir virtualioje erdvėje. Ekspozicija atvira visiems klaipėdiečiams ir miesto svečiams. Kviečiame aktyviai teikti pasiūlymus ir atsiliepimus. 

Konkurso nugalėtojas bus išrinktas gegužės 21 d.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai
 • Matas

  2021-05-12, 19:04  

  Nieko nėra ( ir nebus ) baisiau už okupacinį mūsų išžudymą .
  Žinoma ,šitos jaunų zabovos yra nekenksmingos .
  Visgi acht. vėžys vesėja . Visko gali sulaukt .
  ( bet , kaip sakyta ) nieko baisiau būt negali .

 • miestelenas

  2021-05-11, 14:15  

  tik DNR24, matos kad buvo mastyta darant o ne pagooglinus primestos panasios idejos kaip jau kitur. Atlikta issami urabnistine analize, vandens ir salos konceptas superinis, nzn ar lietuvoje kazkas panasaus yra.. Taip pat dizainas nera kazkoks”kosminis” bet ir igyvendinamas. Toks kaip pyne, nepaisant kad akivaizdiai matomas plagijavimo potepis, turbut kainuos 3-5 kart daugiau nei DNR24, vien del savo formu, zaliu stogu, neisnaudotos vietos – kas svarbiausia verslui, grazu kaip sakant tik ant popieriaus.

 • Alas

  2021-05-10, 17:58  

  viskas puiku, šaunuoliai architektai

 • Holaxy

  2021-05-09, 21:07  

  Lietingoje Lietuvėlėje ir dar prie gatvės balti ažūriniai fasadai, tik vizulkėse jie gražūs gali būti. Architektūrinis statinys turi būti ir praktiškas ne tik gražus vaizdelis . Pastatą reikės eksploatuoti mažiausiai dešimtmetį, jau po penkmečio fasadai bus pilki.

 • Del plagiato

  2021-05-09, 20:02  

  Principas ir ideja ta pati, bet plagiatu pavadinti, tada gali visus pastatus, nes atitikmeni visiems rastum pasaulyje

 • Andriui

  2021-05-09, 19:54  

  Įveskite Google: The Nanyang Technological University School of Art

Rekomenduojami video