Top Baneris

Kaimo statyba: Žemaitija

2013 balandžio 11 d.
Pasidalykite straipsniu

Tradicinei kaimo architektūrai skirtą leidinių seriją papildė studija apie Žemaitiją. Neseniai pasirodžiusi studija „Kaimo statyba: Žemaitija“ – ketvirtasis etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų ir jų elementų katalogas, išleistas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos rūpesčiu. Jau yra išleistos Dzūkijos ir Vakarų bei Rytų Aukštaitijos kaimo statybai skirtos knygos. Dabar rengiamos studijos apie Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos kaimo statybą.

Šios serijos leidinių tikslas – aptarti kaimo architektūros tapatumo vertes, etninių bruožų, vizualinės raiškos atpažinimo kriterijus, apibrėžti pagrindines nuostatas, kuriomis remiantis būtų plėtojamos naujos statybos saugomose teritorijose ir išsaugomi kraštovaizdžių savitumai.

Leidinys „Kaimo statyba: Žemaitija“ skirtas ne tik kaimo gyventojams, projektuotojams, paveldosaugininkams, statybininkams, bet ir visiems, kurie domisi šio krašto architektūra. Jį sudaro keturios dalys. Pirmojoje apžvelgiami regiono tradicinės architektūros bruožai, antroje apibrėžiami pagrindiniai dėmenys, lemiantys vietos tapatumą ir statybos tradicijos tęstinumą. Pagal šiuos kriterijus suformuoti trečiosios dalies projektiniai pasiūlymai, o ketvirtojoje dalyje pateikiamos praktinio įgyvendinimo sąlygos.

Studijoje siekiama parodyti statinių tipologinę įvairovę, savitas formų dermes, Žemaitijai istoriškai būdingus ir dabartiniam gyvenimui tinkančius tūrius, formas ir erdvines struktūras. Regioninį savitumą raiškiai atskleidžia ir smulkieji ženklai, dekoras, todėl projektai pateikiami su būdingos puošybos pavyzdžiais. Tie pateikiami projektai vadintini ieškojimais, siūlymais ir neturėtų būti tiesmukiškai sektini modeliai. Tai pavyzdžiai pavidalų, teigiančių tradicinės statybos šiuolaikiškumą, gyvybingumą ir tęstinumą.

Elektroninė leidinio „Kaimo statyba: Žemaitija“ versija paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapyje www.vstt.lt.

 


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video