Top Baneris

Įsigaliojo nauji kvalifikaciniai reikalavimai architektams, norintiems eiti statinio statybos techninės veiklos vadovų pareigas (2)

2023 gegužės 2 d.
reikalavimai architektams
Pexels nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministras patvirtino Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo pakeitimus, kurie išplečia kvalifikacinius reikalavimus architektams, siekiantiems eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, skelbiama ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Šie pokyčiai numatyti 2022 m. gruodžio 9 d. patvirtintame naujos redakcijos Statybos įstatyme.

Siekiantiems gauti atestatą, suteikiantį teisę eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, architektams į reikalingą profesinę patirtį nuo šiol bus įskaičiuojama darbo patirtis valstybės ir savivaldybių institucijose vykdant veiklą architektūros, statybos ar statybos valstybinės priežiūros srityse.

Priėmus šiuos pakeitimus tikimasi ne tik deramai įvertinti viešajame sektoriuje dirbančių architektų žinias, patirtį ir profesinį indėlį į kuriamos aplinkos kokybę, bet ir pritraukti daugiau kvalifikuotų specialistų į valstybės tarnybą valstybės ir savivaldybių institucijose, dirbančiose su statiniais ir jų architektūra, ir taip pagerinti viešojo administravimo sprendimų kokybę.

Profesinė patirtis valstybės tarnyboje bus pripažįstama tik su sąlyga, kad pagal užimamas pareigas buvo tiesiogiai dalyvauta išduodant, rengiant, derinant ar tvirtinant tam tikrus statinio projektavimo, statybos sričių dokumentus – projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą.

Taip pat, jeigu buvo dalyvauta rengiant normatyvinius statybos techninius, statinio saugos ir paskirties dokumentus. Arba jei asmuo dalyvavo rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje, turi mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Visų nurodytų darbų ataskaita turės būti patvirtinta kvalifikuoto architekto.

Darbo patirties valstybės ir savivaldybių institucijose trukmė bus skaičiuojama kaip ir profesinės patirties trukmė. Baigę architektūros studijas asmenys turėsi išdirbti valstybės tarnyboje ne trumpiau nei 2 metus, jei siekia gauti neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatą ir ne trumpiau nei 5 metus, jei ypatingojo statinio.

Dabar architektams, siekiantiems eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, kvalifikaciniuose profesinės patirties reikalavimuose numatyta būtinybė turėti profesinės patirties atitinkamoje veiklos srityje, o darbo trukmė skaičiuojama pradedant nuo išsilavinimo įgijimo dienos.

Pretendentams nustatyti išsilavinimo, profesinės patirties trukmės, kuri skaičiuojama Statybos įstatyme nustatytais pagrindais, profesinių žinių lygio ir teisinių žinių lygio reikalavimai. Juos atitinkantys pretendentai tikrinant jų pasirengimą dar turės laikyti teisinių ir profesinių žinių egzaminus.

Profesinių žinių egzamino metu įvertinama, ar pretendentas turi pakankamai profesinių žinių, kad galėtų savarankiškai eiti Statybos įstatyme nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas. Tikrinamos žinios, reikalingos tai statybos techninės veiklos sričiai, kuriai siekiama eiti vadovo pareigas.

Teisinės žinios tikrinamos pagal Lietuvos architektų rūmų parengtą ir aplinkos ministro, suderinus su kultūros ministru patvirtintą programą. Teisinio žinių egzamino metu pretendentas sprendžia Architektų rūmų pirmininko patvirtintus testus.

Taip pat patikslintas dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu, sąrašas.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai
  • Inovacijos

    2023-05-02, 20:10  

    Manau, kad Aplinkos ministerija žiūri į architektų atestavimą inovatyviai- Europa tokių tvarkų,matyt dar nėra mačiusi, kai niekada neprojektavę ir nerealizavę jokio pastato , administracinį darbą dirbę asmenys tampa atestuotais architektais?

  • Geras pavyzdys užkrečia?

    2023-05-02, 16:55  

    Manau, galėtų ir Sveikatos ministerija pakeisti chirurgų licencijų suteikimo tvarką- pavyzdžiui, medicinį išsilavinimą turintys Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai, savivaldybių sveikatos apsaugos skyrių darbuotojai, rengę normatyvinius ar administracinius dokumentus, galėtų turėti teisę gauti širdies chirurgo ar neurochirurgo licenciją. Gal taip būtų sumažintas licencijuotų chirurgų trūkumas Lietuvos regionuose? Tokia mano nuomonė.

Rekomenduojami video