Top Baneris

6 dažniausiai užduodami klausimai apie teritorijų planavimą

2022 balandžio 6 d.
Teritorijų planavima
Pasidalykite straipsniu

Teritorijų planavimas nėra vien tik institucijų, ministerijos, politikų, savivaldybės ar urbanistų galvosūkis. Kad šalyje teritorijos būtų vystomos darniai ir tvariai, labai svarbu į teritorijų planavimo procesus kuo anksčiau ir aktyviau įsitraukti gyventojams, bendruomenėms, verslo atstovams. Tačiau sudėtingas teritorijų planavimo reglamentavimas lemia tai, kad dažnu atveju trūksta informacijos, kur ir kokiu būdu visuomenė gali prisidėti prie šių procesų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie teritorijų planavimą ir paaiškina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys gali dalyvauti teritorijų planavime.

1)Kas yra teritorijų planavimas ir kam jis reikalingas? 

Teritorijų planavimas – procesas, apimantis žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą. Apibendrinus visai tai, kas išvardinta, galima būtų pasakyti, kad teritorijų planavimu siekiama darnaus ir tvaraus teritorijų vystymo.

Visuomenės įsitraukimas į teritorijų planavimo procesą yra itin svarbus, kadangi tai yra pagrindas visų šalių teisėtų interesų suderinimui ir darniam teritorijų vystymuisi. Statybos inspekcija ragina jungtis prie TPDRIS (www.tpdris.lt)  ir susipažinti su planuojama veikla Jūsų mieste, gyvenamojoje vietovėje bei aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose teikiant pasiūlymus.

2) Kokie yra pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai?

Bendrasis planas – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai.

Detalusis planas – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas.

3) Kur galiu rasti informacijos apie kaimynystėje vykstančius teritorijų planavimo procesus (rengiamus teritorijų planavimo dokumentus)?

 Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta, kad teritorijų planavimas yra viešas procesas, kurio viešumą užtikrina planavimo organizatorius (dažniausiu atveju, savivaldybės administracijos direktorius).

Teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir viešai prieinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), o informacija apie rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūras nustatyta tvarka skelbiama planavimo organizatoriaus buveinėje, interneto svetainėje, seniūnijų skelbimo lentose. Parengtą teritorijų planavimo dokumentą planavimo organizatorius privalo pateikti susipažinti visuomenei paskelbdamas jį TPDRIS ir savo interneto svetainėje, pasibaigus supažindinimo laikotarpiui, jeigu numatyta teisės aktuose, suorganizuoti viešą svarstymą (susirinkimą), kurio metu privalo pristatyti parengto dokumento sprendinius visuomenei.

4) Kokiais būdais galiu pateikti planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento?

Kiekvienas Lietuvos gyventojas teritorijų planavimo procese gali dalyvauti teikdamas pasiūlymus planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, tačiau tik iki šio dokumento sprendinių viešo svarstymo (susirinkimo) pabaigos. Pasiūlymai planavimo organizatoriui gali būti teikiami raštu, tiesiogiai per TPDRIS, o viešo svarstymo (susirinkimo) metu – ir žodžiu.

Pavyzdžiui, planuojant įsigyti būstą ar žemės sklypą, svarbu pasidomėti, kokia veikla planuojama teritorijų planavimo dokumentuose aplinkinėse teritorijose. Pastebėję, kad rengiamuose dokumentuose planuojama veikla neatitinka Jūsų lūkesčių ar yra netinkama planuojamai teritorijai, planavimo organizatoriui pateikite pasiūlymą raštu arba tiesiogiai per TPDRIS ir per 10 darbo dienų gaukite planavimo organizatoriaus atsakymą į jį. Netinkamą planavimo organizatoriaus atsakymą į pasiūlymą per 10 darbo dienų galite apskųsti Statybos inspekcijai.

5) Kur galėčiau susipažinti su teritorijų planavimo dokumentais ir pasižiūrėti jų sprendinius?

Visi teritorijų planavimo dokumentai registruojami TPDR (www.tpdr.lt). TPDR kaupiami duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus. Taigi suinteresuoti asmenys be jokio papildomo registravimosi gali peržiūrėti įregistruotus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (pagal dokumento pavadinimą, adresą arba turimus duomenis, susijusius su šio dokumento patvirtinimu) bei atlikti paiešką žemėlapyje (pagal adresą ar koordinates). Pasirinkus konkretų dominantį teritorijų planavimo dokumentą galima peržiūrėti planuojamą teritoriją (žemės sklype nustatytą galimą aukštingumą, užstatymo intensyvumo ir tankio rodiklius, užstatymo zonos išdėstymą ir kitus teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus). Išoriniame portale taip pat galima peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų (Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Miškų kadastro, Kultūros paveldo objektus ir kt.).

6) Kokiu būdu yra vykdomos teritorijų planavimo dokumento keitimo ir koregavimo procedūros? 

Vykdant bet kurio teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą per TPDRIS, nuotoliniu būdu galima pateikti visus teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrinius dokumentus (sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programą, parengti ir išduoti teritorijų planavimo sąlygas, teikti kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus), taip pat teikti elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, gauti atsakymus į juos, viešinti planuojamos teritorijos ribas ir rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą iš TPDRIS galima automatiškai pateikti registruoti į TPDR. Per TPDRIS išorinį portalą galima peržiūrėti vykdomų teritorijų planavimo dokumentų procesų sąrašą arba atlikti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų paiešką žemėlapyje. Pasirinkus bet kurį rengiamą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą, planavimo organizatoriui nuotoliniu būdu galima pateikti pasiūlymus bei gauti komentarus ar atsakymus. Išoriniame portale yra galimybė peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų.

 

Šaltinis: Statybos inspekcija

Conteh

Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video