Top Baneris

Šiauliai pradėjo įgyvendinti išmanaus miesto koncepciją

2020 sausio 30 d.
šiauliai
Šiaulių m. sav. nuotr.

Šiauliai neslepia ambicijų tapti lyderiaujančiu šalies išmaniuoju miestu. Šiuo metu Saulės mieste pradeda veikti sistema, stebinti eismo situaciją, koordinuojanti viešąją tvarką, viešųjų teritorijų valymą ir priežiūrą, vykdanti viešųjų pastatų energetinio efektyvumo monitoringą, užtikrinanti operatyvų reagavimą į avarines ar ekstremalias situacijas.

Šiaulių miesto savivaldybėje nuo vasario 10 dienos pradeda veikti naujas padalinys – koordinacinis centras. Galimybė sukurti tokį būsimojo išmaniojo miesto pagrindą, kitaip tariant – smegenis, atsirado kartu su latviais įgyvendinant projektą „Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“. Tokio miesto informacijos ir operatyvaus valdymo centro įkūrimas Šiauliuose yra vienas to projekto uždavinių, panašus centras Jelgavoje veikia jau ne vienerius metus ir yra nuolat tobulinamas.

Miesto koordinavimo skyrius rūpinsis miesto viešųjų erdvių ir gatvių vaizdo stebėjimu, civiline sauga ir viešąja tvarka, teritorijų valymu ir priežiūra, avarinių situacijų valdymu, viešųjų pastatų energetinio efektyvumo priežiūra, kontroliuos teikiamų komunalinių paslaugų kokybę.

Šiauliečiai apie įvairiausias problemas koordinaciniam centrui galės pateikti informaciją interneto platformoje „Tvarkau miestą“ arba trumpuoju numeriu 1863. Visą parą dirbantys centro specialistai, įvertinę informaciją, sieks užtikrinti operatyvų reagavimą.

Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, sričių, kurias kuruos naujas centras, vis daugės: bus koordinuojama eismo saugumo ir transporto srautų situacija, miesto išorinio apšvietimo valdymas ir priežiūra, viešojo transporto koordinavimas ir kt.

Ismanusis03 32282

Projekto lėšomis Šiaulių miesto savivaldybėje įrengtos modernios darbo vietos, sumontuota šiuolaikiška teritorijų stebėjimo įranga – vaizdo siena, nutiesti šviesolaidžiai, naujos gyventojų perspėjimo sistemos, taip pat atnaujinta 16 senesnių vaizdo kamerų ir sumontuota 16 naujų, penkios iš jų (sumontuotos prie įvažiavimų į miestą) gali fiksuoti valstybinius transporto priemonių numerius. Šių metų pabaigoje vaizdo kamerų jau gali būti apie 70. Skaitmeninė sistema pati analizuoja įrašomą vaizdą ir automatiškai informuoja darbuotojus apie galimus pažeidimus.

Pagal su sistema dirbančių darbuotojų suformuotą užduotį, gali būti fiksuojami transporto priemonių parkavimo pažeidimai, pavojingi manevrai, išsiskiriantis greitis, automatiškai bus ieškoma policijos paieškoje esančių automobilių. Statistiniai duomenys galės tarnauti ir planuojant šaligatvių ar gatvių modernizavimą, galima bus nesunkiai įvertinti pėsčiųjų ir automobilių srautus tam tikrose atkarpose ar sankryžose. Sistema taip pat analizuos netipinius garsus, galės identifikuoti, pavyzdžiui, sprogimo ar garsaus riksmo šaltinį.

Centro darbuotojai kontroliuos ir gatvių valymo, mišinio barstymo darbus žiemos metu. Reaguojant į gyventojų signalus ir vaizdo kamerų informaciją, bus operatyviau įvertinti pavojingi eismui ruožai, ten nusiųsta valymo technika. Budėtojai taip pat puikiai matys kiekvienos valymo mašinos judėjimo maršrutą, ekrane realiu bus laiku teikiama ataskaita apie tai, kurie ruožai buvo barstomi, kur buvo naudojama šluota, kur sniegas nustumdytas.

Koordinaciniame centre jau dabar galima stebėti viešųjų miesto pastatų situaciją. Dalyje įstaigų (apie 60 pastatų) yra įdiegti elektroniniai inžinerinių sistemų stebėjimo moduliai, temperatūros davikliai. Atsakingas darbuotojas kompiuterio ekrane mato duomenis apie šilumos energijos, šalto vandens, elektros energijos vartojimą realiu laiku, periodiškai fiksuojama vidaus patalpų temperatūra. Tai leidžia ne tik aiškiai ir paprastai skaičiuoti pastatų išlaikymo kaštus, bet ir itin operatyviai reaguoti, kai gaunami duomenys informuoja apie avariją ar gedimą.

Komentarai