Top Baneris

Daugiabučių aplinką Alytus atnaujina su gyventojų finansine parama

2016 birželio 14 d.
Pasidalykite straipsniu

Alytaus miesto savivaldybė, pasiūliusi finansavimo mechanizmą, skatinantį atnaujinti daugiabučių aplinką, skaičiuoja pirmuosius rezultatus. Šįmet, pasinaudoję Alytaus miesto savivaldybės skirtu daliniu finansavimu, automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimų aikšteles, įvažiavimo kelius ir kitus objektus jau atsinaujino 10 daugiabučių namų bendrijų ir viena įmonė.

Renovuotų daugiabučių namų įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo gyventojai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trims daugiabučiams namams), besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 90 proc., jeigu namų gyventojai skiria 10 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų vienam objektui. Kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys.

Daugiabučių namų bendrija, norėdama susitvarkyti aikšteles ir gauti dalinį finansavimą, turi pateikti prašymą savivaldybei. Prie jo reikia pridėti bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą, patvirtinantį bendrijos sprendimą remontuoti aikštelę (jeigu aikštelę ketinate praplėsti, savivaldybei pateikite ir aikštelės techninį projektą). Pateikus dokumentus, savivaldybės administracijos specialistai parengs darbų sąmatą. Automobilių stovėjimo aikšteles tokiu pat principu gali susitvarkyti ir Alytuje veikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos.

Pasirašius sutartį, fiziniai, juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupė avansu sumoka rangovui atitinkamą procentą sutartyje numatytos sumos, tuomet pradedami vykdyti darbai. Savivaldybė atitinkamą finansuojamų darbų sumą perveda rangovui, kai darbų priėmimo–perdavimo aktą pasirašo visos sutarties šalys. Darbų eilė nustatoma pagal prašymų pateikimo datą.

2015 metais dalinio dalyvavimo būdu Alytaus mieste aikšteles atsinaujino 20 daugiabučių namų bendrijų ir 15 įmonių. Iš viso darbų atlikta už 415 tūkst. eurų.

Alytaus savivaldybės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video