Top Baneris

Radviliškis: geografinė padėtis pavydėtina, bet privalumai – neišnaudoti

2014 liepos 7 d.
Pasidalykite straipsniu

Transporto susikirtimo mazgas, geležinkelininkų miesto vardas ir čia pat esantis Šiaulių didmiestis Radviliškio rajonui suteikia nemažą konkurencinį pranašumą. Tik kyla klausimas, kaip tuo pavyksta pasinaudoti.

Radviliškio valdžia yra išsikėlusi tikslus didinti rajono savivaldybės konkurencingumą, teikti rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančias kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas. Verslui dėmesio lyg ir mažoka. Mažai analizuojama ir tai, kokie krašto pranašumai ir kaip juos išnaudoti. Pirmiausia pažymima patogi geografinė vieta, o tai ir taip daugeliui aišku. Kitų pranašumų ne taip ir daug: plėtojama paslaugų, pramonės ir žemės ūkio veikla, gausu kultūros paveldo objektų (dvarų ir kitų nekilnojamojo kultūros paveldo statinių, archeologinio, medinės architektūros paveldo) rajono kelių tinklo struktūra yra palanki aptarnauti savivaldybės seniūnijas.

Taip pat pažymima, kad Radviliškio rajono savivaldybėje derlingas dirvožemis sudaro palankias sąlygas plėtoti žemės ūkį, todėl yra tendencija kilti žemės kainai.

Vis dėlto problemų įžvelgiama daugiau. Pirmiausia, kaip ir daugelyje rajonų, Radviliškio rajone pastaraisiais metais tendencingai mažėja gyventojų. Tai lemia didesnė migracija į kitas šalis ir didžiuosius Lietuvos miestus. Dėl to likusių gyventojų dalis senėja, yra daug išlaikomų asmenų. Kartu Radviliškio rajone yra didelis socialinių paslaugų poreikis, didėja nedarbas. Registruotų bedarbių procentas, vertinant bendrą darbingo amžiaus gyventojų skaičių, yra didelis ir pastaraisiais metais tendencingai augo.

Radviliškio rajone gyventojų verslumo lygis yra gerokai mažesnis nei vidutinis šalyje. Verslumo lygis ypač žemas kaimiškosiose vietovėse. Trūksta priemonių, kompleksinių verslumą skatinančių ugdymo programų, mokymų pradedantiesiems ar plėtojantiesiems verslą, lengvatų, remiančių ir skatinančių smulkiojo bei vidutinio verslo steigimąsi. Tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų rodikliai yra gerokai žemesni nei šalies ir apskrities vidurkis. Didžiąją dalį ūkio subjektų Radviliškio rajono savivaldybėje sudaro labai mažos įmonės.

Čia nėra aktyviai veikiančių asocijuotų struktūrų, kurios vienytų verslo atstovus ir rūpintųsi jų interesais.

Investuotojams nepatraukliai atrodo ir nepakankamai išplėtota inžinerinė infrastruktūra, neįsisavintos laisvos teritorijos mieste, nepakankamas asfaltuotų gatvių ir kelių tinklas. Nėra parengti Radviliškio miesto ir rajono dviračių bei pėsčiųjų takų specialieji plėtros planai, silpnai išplėtota ir kaimo turizmo paslaugų infrastruktūra.

Patrauklumo neprideda nesutvarkytos viešosios erdvės, per mažai dėmesio skiriama žaliųjų zonų, naujų želdynų plėtrai. Nepakankamai sutvarkyta ir sporto infrastruktūra: dalis sporto objektų yra prastos būklės, ypač kaimiškosiose vietovėse.

Pažymėtina, kad savivaldybė disponuoja dideliu skaičiumi pastatų, tačiau rajono valdžia neturi aiškios savivaldybės turto naudojimo strategijos. Dėl to nemaža dalis objektų yra prastos būklės, kai kurie jų visiškai nenaudojami. O rajone esantys apleisti pastatai vaiduokliai ne tik kelia grėsmę žmonių saugumui, bet ir darko kraštovaizdį.

Specialistai pažymi, kad jeigu nebus skiriama pakankamai dėmesio gyventojų verslumui skatinti, kompetencijai ugdyti, investicijoms pritraukti, mažės darbo vietų skaičius, o naujos įmonės Radviliškio rajone tikrai nesikurs. Nesprendžiant jaunimo užimtumo problemos ir neplečiant teikiamų užimtumo paslaugų tinklo, didės jaunimo migracija į didžiuosius miestus.

Savivaldybė praras potencialias investicijas, jeigu nebus išnaudojamos turizmo potencialą turinčios rekreacinės teritorijos.

Vertinant galimybes, Radviliškio rajonas jų turi: gali išnaudoti palankią geografinę padėtį, turizmo potencialą užsienio ir vietos investicijoms pritraukti, kultūros paveldo objektus gali pritaikyti turizmui, vykdyti aktyvią turizmo rinkodarą, savivaldybei priklausančius nenaudojamus pastatus pritaikyti socialinių paslaugų, jaunimo užimtumo paslaugoms teikti.

Taip pat reikėtų skirti pakankamai dėmesio gyventojų verslumui skatinti, teikti konsultacijas, informaciją vykdant smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo programas.

Žvelgiant į investicinius projektus, pastaruoju metu jų nėra gausu. O apie tokius, kurie domintų potencialius investuotojus, kol kas negirdėti. Reikia tikėtis, kad situacija netrukus pasikeis.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video