Top Baneris

2013 vasario 28 d.
Pasidalykite straipsniu

2005-aisiais Vyriausybės patvirtintoje Ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje daug dėmesio skirta šiuolaikiškų viešųjų logistikos centrų (VLC), arba krovinių kaimelių, steigimo perspektyvoms. Įmonė „Lietuvos geležinkeliai“, 2008 metais tapusi Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos VLC steigėju, jau pasiruošusi darbams: pirmuosiuose – Vilniaus ir Kauno – VLC statybos prasidės artimiausiu metu.

Mato tik privalumus

VLC projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Prieš penkerius metus priimtas sprendimas šalia tarptautinių transporto koridorių, pramoninių teritorijų ir pagrindinių transporto mazgų steigti VLC, kuriuose būtų bent po vieną įvairiarūšio transporto terminalą konteineriams perkrauti ir sandėliuoti, bei logistikos parką, kuriame įmonės galėtų teikti įvairių papildomų paslaugų, susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus teigimu, buvo svarbus siekiant palaikyti sąveiką tarp skirtingų transporto rūšių ir sudaryti galimybių valdyti krovinių srautą.

„Plėtojant pasaulinę  prekybą pastebimas Lietuvos pranašumas palyginti su kitomis Europos šalimis: čia dirba išsilavinę žmonės, gerai išplėtota infrastruktūra, išugdytos ilgalaikio darbo su Rytų ir Vakarų šalimis žinios. Tai užtikrina gerą tarpusavio ryšį su Europos Sąjungos (ES) transporto sistema. Tačiau šiandien apsiriboti šiais privalumais jau negalima, tad ieškoma tobulesnių sprendimų būti patraukliausia regione tranzito ir logistikos valstybe. Idėja graži, tačiau pastatytieji VLC neduos įsivaizduojamos naudos, jei nebus protingai tobulinami tarptautiniai politiniai santykiai, valstybės institucijų ir verslo įmonių veiksmai, automobilių, geležinkelių, jūrų uosto ir oro uostų infrastruktūra“, – atkreipė dėmesį ministras R. Sinkevičius.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos VLC steigėju bei valdytoju paskirta bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“. Pagrindinė įmonės užduotis steigiant šiuos VLC – įrengti modernius intermodalinius terminalus. Vilniuje ir Kaune jų statyboms pasiruošta: atliktos galimybių studijos, baigti teritorijų planavimo darbai, parengti detalieji ir specialieji planai, techniniai projektai, šiuo metu kaip tik pasirenkami statybos darbų rangovai. Šiaulių VLC, kitaip nei kiti Lietuvoje, yra steigiamas miesto savivaldybės iniciatyva.

Logistikos parko kūrimu rūpinsis 2011 metais bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigta viešoji įstaiga Vilniaus logistikos parkas. Jai patikėta įrengti žemės sklypus potencialių investuotojų poreikiams – sandėlių ir kitų su logistika susijusių pastatų statybai.

Įgyvendins etapais   

VLC Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje statybų projektai įgyvendinami keliais etapais, todėl terminai ir finansavimas, pasak susisiekimo ministro R.Sinkevičiaus, planuojami kiekvienam projektui atskirai. ES fondų lėšomis numatoma finansuoti 85 proc. projektų vertės, o likusias lėšas skirs VLC steigėjai.

Logistikos centrai ir sėkmingai plėtojama geležinkelių, kelių, vandens bei oro transporto sąveika, tikimasi, prisidės įgyvendinant ir ES transporto politikos tikslus − iki 2030 metų 30 proc. didesniu nei 300 kilometrų atstumu automobilių keliais vežamus krovinius gabenti geležinkelių arba vandens transportu. Iki 2050 metų šis skaičius turėtų siekti daugiau nei 50 proc.

Pranašiausias – geležinkelis   

Krovinių vežimo nauda geležinkelių transportu įrodyta. Įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ Logistikos projektų skyriaus viršininko Mindaugo Butnoriaus teigimu, apskaičiuota, kad dyzelinis traukinys išmeta gerokai mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, sukelia mažiau eismo įvykių nei kelių transportas. Be to, geležinkeliai paprastai vingiuoja miestų ar miestelių pakraščiais, todėl gyventojus mažiau erzina triukšmas, o daugiau krovinių perkėlus vežti geležinkelių transportu mažėja ir spūstys keliuose.

Daugiau skaitykite žurnale…


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video