Top Baneris

Kas kaltas dėl laiku neišduotų statybos dokumentų?

2015 rugpjūčio 31 d.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) tvirtina, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios kai kuriems norintiesiems gauti statinio užbaigimą patvirtinantį ar kitą reikiamą statybos dokumentą tenka ilgai laukti, – jų pačių neapdairumas. Pasak VTPSI specialistų, kliūčių sklandžiai atlikti procedūras sukelia patys statytojai, nes iš karto nepateikia visų privalomų dokumentų. 

Statybos inspektoriai pataria rašant prašymą pagal nustatytą formą atidžiai perskaityti ir prie jos nurodytą dokumentų sąrašą. Su statyba susijusių prašymų rekvizitai  paskelbti VTPSI tinklalapyje.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne visuomet yra privalomi visi išvardytieji dokumentai. Tiesiog kiekvienu konkrečiu atveju tenka atsirinkti, kurie yra būtini. Pavyzdžiui, teikiant prašymą patvirtinti vienbučio gyvenamojo namo statybos užbaigimo deklaraciją nereikia pastato garso klasifikavimo protokolo, o kitų žemės sklypų savininkų sutikimų kopijos privalomos tik tada, kai sumažinti minimalūs teisės aktų reglamentuoti atstumai iki sklypo ribų.

Itin dažnai statybos užbaigimo procedūra užstringa dėl to, kad trūksta pastato energinio naudingumo sertifikato. Šį dokumentą būtina turėti prieš surašant naujo statinio statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Dar viena priežastis, kodėl gali užstrigti dokumentų išdavimas, – nepateikta pagal statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus suformuota statinio projekto kompiuterinė laikmena. Tokia pat forma statinio projektą reikia pateikti kartu su prašymu išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių.

Kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją ar išduoti pažymą visada būtina pateikti ir statinio kadastro duomenų bylą. Jeigu joje nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis, – dar ir sklypo su statiniais geodezinę nuotrauką.

Statybos dokumentus tvarkančiam žmogui, ypač pirmą kartą, nėra paprasta susigaudyti teisiniuose labirintuose. Todėl patartina, prieš teikiant prašymą, pasikonsultuoti su VTPSI specialistais, o taupant tiek statybos valstybinės priežiūros pareigūnų, tiek ir savo laiką, – prašymus su pridėtais dokumentais pateikti nuotoliniu būdu per informacinę sistemą  „Infostatyba“.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video