Top Baneris

Kalvarijos savivaldybė: privalumas – strateginis mąstymas

2014 gruodžio 4 d.
Pasidalykite straipsniu

Kalvarijos savivaldybės vaidmuo, be abejo, buvo reikšmingesnis prieš Lietuvai įstojant į Europos Sąjungą. Tuomet Kalvarijos pasienio punktas buvo vienas svarbiausių kelyje į Lenkiją. Šiandien arti esantis pasienis turi mažesnę reikšmę, vis dėlto irgi gali suteikti papildomų galimybių plėtojant ekonomiką ir pritraukiant investicijų.

Kalvarijos savivaldybės vadovai puikiai supranta, kad laukti kieno nors malonės būtų netikslinga, todėl stengiasi įvertinti savo galimybes ir ieškoti būdų, kad situacija ne blogėtų, o gerėtų. Verslas palankiai vertina tai, kad savivaldybė yra pasitvirtinusi bendrąjį teritorijos planą ir 2011–2017 metų strateginį plėtros planą. Abiejuose gana aiškiai numatyta, kokių veiksmų kurioje srityje reikėtų imtis, ko siekti ir kaip tai daryti.

Pagrindinė ūkio veikla Kalvarijos savivaldybėje – žemės ūkis. Todėl natūralu, kad strateginiuose plėtros dokumentuose numatyta stiprinti šią šaką. Ketinama didinti ir Kalvarijos savivaldybės miškingumo rodiklį, tad rekomenduojama nederlingas žemes apželdinti mišku. Gyvenamųjų vietovių plėtros teritorijos numatomos prie miestų ir miestelių, kur pagal parengtus detaliuosius planus plėtotina gyvenamoji statyba bei kita ne žemės ūkio veikla.

Kalbant apie verslą, labiausiai Kalvarijos savivaldybėje reikėtų skatinti pažintinį turizmą – su maitinimu, apgyvendinimu, informacija apie gamtinę ir kultūrinę vietos aplinką, ekskursijų organizavimu. Šalia būtų plėtojama ir pramoginė rekreacija – poilsis gamtoje arba tam tikslui pritaikytoje dirbtinėje aplinkoje, dalyvaujant įvairaus pobūdžio pramogose. Dėmesio ketinama skirti ir su poilsiu susijusio turizmo plėtrai, ypač kaimo turizmo, teikiant tam tikras specializuotas paslaugas: maitinimo, apgyvendinimo, poilsio bei pramogų organizavimo, šiam tikslui skirto inventoriaus nuomos.

Kalvarijos savivaldybė nemažai vilčių paskatinti ekonominę ir verslo plėtrą sieja su netoliese klojama europine geležinkelio vėže „Rail Baltica“.

Siekiant plėtoti vietos ekonomiką, pritraukti naujų investuotojų, sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai, nuo 2006 iki 2008 metų vidurio buvo įgyvendinamas projektas „Pramoninių zonų ir plyno lauko investicijų skatinimas Nemuno euroregione“. Projekto metu parengti sklypai ir pramoninės zonos vadinamojo plyno lauko investicijoms. Sklypai siūlyti naujoms šalies ir užsienio įmonėms, taip pat sudarytos palankios sąlygos į juos persikelti partnerių teritorijose jau veikiantiems verslo subjektams. Kalvarijos savivaldybė buvo viena iš projekte dalyvavusių savivaldybių. Ji Smalininkų kaime suformavo pramoninės zonos teritoriją: čia yra 5 sklypai nuo 57 arų iki 4,9 hektaro ploto, kuriuose galima plėtoti logistikos, automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugas, maisto produktų gamybą.

Pramoninė zona ribojasi su senuoju Kalvarijos–Suvalkų plentu, kuris netoliese įsilieja į magistralę „Via Baltica“. Įvažiavimas į sklypus – nuo esamo senojo kelio Kalvarija–Suvalkai. Zonoje yra elektros ir šviesolaidžio tinklai.

Nors prieš kurį laiką rengiant strateginius planus tikėtasi ženklaus ekonomikos augimo ir darnios savivaldybės plėtros, didele investuotojų gausa Kalvarijos savivaldybė pasigirti negali. Veikiančių ūkio subjektų skaičius čia per pastaruosius metus nežymiai mažėjo. 2008 metais buvo 146 veikiantys ūkio subjektai, 2012-aisiais – 142.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video