Top Baneris

Įpusėjo antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė

2016 spalio 20 d.
litrail.lt nuotr.
litrail.lt nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Projektas „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė“ yra vienas iš kompleksinių antrųjų geležinkelio kelių statybos projektų, kurio įgyvendinimas prisidės prie IX B koridoriaus pralaidumo didinimo naikinant „siaurąsias“ geležinkelio vietas. Projekto tikslas – sutrumpinti krovinių vežimo geležinkeliais laiką TEN-T geležinkeliais ruože Telšiai–Lieplaukė, patobulinant TEN-T geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius.

Įgyvendinant projektą numatyta pastatyti antrąjį geležinkelio kelią bei modernizuoti esamą geležinkelio kelią ruože Telšiai–Lieplaukė (17,22 km), rekonstruoti pėsčiųjų viaduką per geležinkelį, pastatyti automobilių viaduką per geležinkelį, įrengti žiedinę automobilių sankryžą, aptvarus nuo gyvūnų (apie 22 km), garsą slopinančias sienutes (0,7 km), pertvarkyti inžinerinius tinklus ir traukinių eismo valdymo sistemas.

Rangos darbai įgyvendinant šį projektą prasidėjo 2014 m. gruodžio 29 d., tačiau dėl teisminių procesų nuo 2015 m. balandžio 2 d. jie buvo sustabdyti ir atnaujinti 2015 liepos 29 d.

Šiuo metu jau iškirsta 96 tūkst. kvadratinių metrų krūmų ir medžių, baigiama įrengti atraminė siena (apie 500 m), dalinai rekonstruotos trys pralaidos, išardytas pėsčiųjų viadukas Telšiuose, išmontuoti RAKP įrenginiai. Telšių ir Lieplaukės stotyse įrengtos kabelių kanalizacijos, iškasta ir išvežta apie 96 tūkst. tonų grunto.

Žemės sankasai įrengti kiekvieną savaitę skiriamos traukinių eismo pertraukos. Spalio 24–28 d. numatyta ilgoji traukinių eismo pertrauka, kurios metu apie 5 paras bus uždarytas traukinių eismas.

Iki ilgosios eismo pertraukos šalia esamo geležinkelio kelio bus įrengta sankasa laikinam keliui (apie 3 km), pakloti signalizacijos ir ryšių kabeliai, o per ilgąją traukinių eismo pertrauką iš abiejų laikino geležinkelio (apie 3,7 km) pusių vyks šio kelio prijungimo prie esamo geležinkelio darbai.

Bus išardomas esamas geležinkelis, toliau iškasamas gruntas, įrengiami drenažai bei įrenginėjama nauja sankasa I ir II pagrindinių kelių įrengimui, įrengiamas automobilių viadukas.

Projekto rangos darbus numatyta baigti 2018 m. gegužės mėnesį.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video