Top Baneris

Institucijos ruošiasi dar vienam žemės paėmimo „Rail Baltica“ reikmėms etapui

2017 gegužės 9 d.
„Rail Baltica“ nuotr.
„Rail Baltica“ nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir kitomis institucijomis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos „Rail Baltica“ projektą.

Iš viso geležinkelio linijos statybai 1244 ha teritorijoje yra suprojektuotas 71 žemės sklypas. Didžiąją dalį geležinkelio linijai tiesti reikalingo ploto – 945 ha – sudaro nuosavybės teise valdoma (privati) žemė. Numatoma, kad geležinkelio vėžė kirs beveik 1 200 privačių žemės sklypų. Maždaug ketvirtadalį geležinkeliui tiesti reikalingo ploto sudaro miško žemė, o 187 ha užima valstybinės žemės sklypai. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros bus vykdomos įstatymuose vieninteliu numatytu žemės paėmimo visuomenės poreikiams būdu – išperkant žemę, teisingai atlyginant pinigais visiems žemės sklypų savininkams ir kitiems naudotojams.

„Rail Baltica“ projekte NŽT bus atsakinga už sprendimų paimti žemę visuomenės poreikiams priėmimą. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros bus vykdomos geležinkelio linijos statybai reikalingiems žemės sklypams suformuoti ir jiems išpirkti. Geležinkelio linija nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos sienos yra suprojektuota specialiajame plane, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtinto šių metų sausį. Atitinkamai šiame plane yra pažymėti žemės sklypai, kurie bus reikalingi visuomenės poreikiams – „Rail Baltica“ projektui įgyvendinti.

Geležinkelio linijai tiesti reikalingus žemės sklypus planuojama išpirkti iki 2018 m. spalio mėnesio. Išpirktoji žemė bus įtraukta į valstybinės žemės fondo žemę, o žemės sklypai Nekilnojamojo turto registre bus įregistruoti valstybės vardu.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video