Top Baneris

Valkininkų miškų urėdijos planai optimistiški

2014 rugsėjo 13 d.
Pasidalykite straipsniu

Miškininkams darbų netrūksta ištisus metus. Miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą keičia kasmetinė prekyba mediena, pastaraisiais metais – ir biokuru, priešgaisrinė apsauga, rūpinimasis miško keliais, rekreacijos objektais. Darbams paspartinti urėdijos kasmet įsigyja našios technikos. Ne išimtis ir Valkininkų miškų urėdija, įsikūrusi miškingame Varėnos rajone.

Urėdijos miškininkai pagrįstai didžiuojasi upėmis, pušynais, vaizdingu kraštovaizdžiu ir įdeda daug pastangų bei lėšų miškuose kurdami rekreacinę infrastruktūrą. Vis daugiau miškininkų dėmesio ir lėšų reikalauja biokuro ruoša. Valkininkų miškų urėdijos urėdas neabejoja – galimybė ruošti biokurą urėdijai išeis tik į naudą.

Urėdijos rūpestis – daugiau kaip 20 tūkst. hektarų miškų

1939 metais įsteigtos Valkininkų miškų urėdijos miškai driekiasi per keturias savivaldybes: Alytaus, Šalčininkų, Trakų ir Varėnos rajonus. Valkininkų miškų urėdijos pasitikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės miškų plotas – 22,2 tūkst. hektarų. Urėdijos valdos suskirstytos į devynias girininkijas: Vėžionių, Žilinų, Tiltų, Pirčiupių, Valkininkų, Šalčios, Žygmantiškių, Versekos, Eišiškių. Vidutinis girininkijos plotas – 2,5 tūkst. hektarų. Miškai suskirstyti į 749 kvartalus, o juose – į 11,9 tūkst. miško sklypų. Vidutinis kvartalo plotas – 29,6 hektaro, miško sklypo – 1,9 hektaro.

Urėdijos teritorijoje miškai suskirstyti į keturias grupes: antros grupės miškų (ekosistemų apsaugos ir rekreacinių miškų) – 2,6 proc. (1247 hektarai), trečios grupės (apsauginių miškų) – 19,8 proc. (9546 hektarai), IV grupės (ūkinių miškų) – 77,2 proc. (36 515 hektarų).

Mišku apaugusi žemė (medynai) užima 20 624 hektarų plotą. Kultūrinės kilmės medynų, įveistų sodinant, yra 40 proc. Neapaugusių mišku plotų – 629 hektarai, arba 2,8 proc. miško žemės ploto, iš jų 583 hektarus sudaro kirtavietės. Ne miško žemė užima 181 hektarą (1 proc. bendro ploto), iš jų pelkių yra 87 hektarai, sausinimo griovių – 67 hektarai.

Urėdijos teritorijoje yra dvylika valstybinių draustinių, vienas biosferos poligonas ir biologinę įvairovę saugančios NATURA 2000 teritorijos: aštuonios vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, ir viena paukščių apsaugai svarbi teritorija. Valstybės saugomose teritorijose miškai užima 6,5 tūkst. hektarų (13,5 proc. viso miškų ploto), iš jų Valkininkų miškų urėdijos valdomuose miškuose yra 2,2 tūkst. hektarų (10 proc. urėdijos miškų ploto). Urėdijoje vyrauja normalaus drėgnumo (70 proc.) miškai: iš jų derlingos augavietės užima 15 proc., užmirkusios ir pelkinės augavietės – 19 proc. viso ploto, iš jų nusausintos – 11 proc.

Praėjusiais metais miškų urėdijoje iškirsta 74,7 tūkst. kubinių metrų medienos: 41,2 tūkst. kubinių metrų – pagrindiniais, 33,5 tūkst. kubinių metrų – tarpiniais kirtimais. 2013-aisiais parduota 72,1 kubinio metro apvaliosios medienos, 1,6 kubinio metro – nenukirsto miško, 7,2 tūkst. kubinių metrų – miško kirtimo atliekų.

2013-aisiais Valkininkų miškų urėdijos miškininkai atkūrė 255 hektarus miškų. Ateityje suplanuota atkurti dar 629 hektarus mišku neapaugusių plotų: kirtaviečių, miško aikščių, kitų žemės naudmenų, taip pat 963 hektarus iki 2017 metų numatytų plynai iškirsti biržių.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video