Top Baneris

Tvarkyti statybos dokumentus nuotoliniu būdu – vis patogiau

2015 gegužės 29 d.
Pasidalykite straipsniu

2016 metais įsigaliosiančios patikslintos statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai“ nuostatos leis dar patogiau nuotoliniu būdu tvarkyti statybos dokumentus. Laukiančios naujovės –  triskart padidinta maksimali į elektroninę laikmeną įrašomos rinkmenos talpa, unifikuoti ir aiškiau išdėstyti dokumentų formų rekvizitai, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pritaikytos naudoti formos.

Per šią statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą pernai buvo pateikta daugiau kaip 60 proc. (apie 50 tūkst.) visų su statyba susijusių prašymų – trečdaliu daugiau negu užpernai. Tai labai patogus būdas prašymams pateikti – tereikia tinklalapyje http://www.planuojustatyti.lt  iš 16 elektroninių paslaugų pasirinkti pageidaujamą.

Naudojantis informacine sistema „Infostatyba“ galima pateikti prašymą,  informuoti visuomenę apie numatomą jai svarbių statinių projektavimą, pritarti numatomam statinių projektavimui, išduoti leidimą statyti (rekonstruoti) statinį ar tęsti sustabdytą statybą, statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu, rašytinį pritarimą statinio projektui, pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių ar apie statinio nugriovimą, statybos užbaigimo aktą,  panaikinti SLD galiojimą, patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą,  leisti atlikti statinio konservavimo darbus,  pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, ištaisyti klaidas dokumentuose.

Taip pat per „Infostatybą“ galima pateikti privalomą pranešimą apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą ir pranešti apie galimai savavališką statybą.

Šiuo metu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos modernizuoja „Infostatybą“. Teigiama, kad  taps patogiau naudotis elektroninėmis paslaugomis bei pagerės jų kokybė.

 

 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video