Top Baneris

Tikslinami butų dalinės apdailos reikalavimai

2023 balandžio 19 d.
butu dalines apdailos reikalavimai
V. Balkūno/BNS nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimus, kuriais patikslinama, kokie butų vidaus apdailos darbai turi būti padaryti, kai daugiabutis gyvenamasis namas statomas numatant jame butus su daline apdaila. Dalinės apdailos galimybes siūloma įtvirtinti ir prekybos paskirties pastatų patalpose, rašoma pranešime spaudai.

Taip pat siūlomi reglamento pakeitimai, kurie padės išvengti su pastatų paskirtimi susijusių pažeidimų pradinėse projektavimo stadijose, leis pagerinti visuomenės informavimą apie planuojamas statybas. Siūlomais pokyčiais įgyvendinami 2022 m. gruodžio 9 d. priimti Statybos įstatymo pakeitimai.

Statytojui pageidaujant, kaip ir iki šiol, daugiabučio gyvenamojo namo techninis projektas galės būti rengiamas su nebaigta daugiabučio gyvenamojo namo butų apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte turėtų būti nurodoma, kad butuose turi būti įstatyti langai, išorinės palangės ir įėjimų į patalpas (išskyrus į butų kambarius) durys.

Patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, atitvarų paviršius turėtų būti parengtas baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.). Patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, įrengti pagrindai grindų dangoms, funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos. Butuose vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai turi būti užaklinti arba prijungti prie prietaisų, kai jie įrengiami. Turi būti užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila.

Numatoma, kad statytojui pageidaujant, prekybos paskirties pastatų techninis projektas gali būti rengiamas numatant nebaigtą pastato vidaus apdailą būsimiems nuomininkams skirtose patalpose. Tokiu atveju techniniame projekte nurodoma, kad prekybos paskirties pastate (patalpoje) turi būti įstatyti langai ir įėjimų į patalpas durys. Patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, įrengti pagrindai grindų dangoms, visos laikančios konstrukcijos, funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus inžinerinės sistemos reikalavimus. Turi būti įgyvendinti ir projekte numatyti žmonių evakuacijos, žmonėms su negalia skirti sprendiniai, užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir objektų apdaila.

Siūloma, kad jei tikrindama projektinius pasiūlymus savivaldybės administracija nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai nurodyti Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, ji gali kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar projektiniai pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus.  

Kitas svarbus pakeitimas – siūloma įteisinti statytojams prievolę žemės sklype, kuriame planuojama statyti statinį, įrengti stendą ir jame nurodyti informaciją apie projektinius pasiūlymus. Stendą statytojai turėtų pastatyti per 3 darbo dienas po informacijos apie projektinį pasiūlymą paskelbimo savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje (arba jame pateikus nuorodą į atitinkamą svetainės skiltį).

Taip pat statytojas šią informaciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba registruotais laiškais privalėtų pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams.  

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, statytojas gali pasirinkti vieną iš minėtų suinteresuotų visuomenės grupių informavimo apie planuojamas statybas būdų – be informacijos savivaldybės interneto svetainėje, pasirinktinai išsiųsti per elektroninę sistemą ar registruotais laiškais arba pastatyti informacinį stendą.

Didinant skaidrumą ir mažinant korupcijos pasireiškimo riziką, numatyta, kad pakartotinai atlikus projekto bendrosios ar projekto dalines ekspertizes, jų aktus pasirašę ekspertai turėtų paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

Siūloma keisti ir projekto originalų saugojimo reikalavimus. Statinio projektai būtų saugojami ir perduodami statytojui pasirašyti elektroniniais parašais ir įrašyti į kompiuterinę laikmeną. 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video