Top Baneris

Statybos produktų gamintojams – nauji ES reikalavimai

2015 gegužės 20 d.
Pasidalykite straipsniu

Europos Komisija dar šiemet planuoja parengti naujų teisės aktų, kurie nustatys reikalavimus tam tikriems statybos produktams ar jų grupėms. Planuojama, kad nauji reikalavimai turėtų įsigalioti šių metų pabaigoje arba 2016 m. pradžioje.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, nuo 2013 m. liepos 1 d. galioja Europos Parlamento ir Tarybos Statybos produktų reglamentas. Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti jo tikslai, Europos Komisijai buvo suteikti įgaliojimai tam tikrose griežtai apibrėžtose srityse priimti šį reglamentą įgyvendinančius ar net keičiančius teisės aktus.

Per pastaruosius dvejus metus EK jau inicijavo Statybos produktų reglamento priedų pakeitimus ir supaprastino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas, patikslino šių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras. Tai leidžia užtikrinti daugiau aiškumo ir lankstumo vertinant ir deklaruojant įvairių rūšių statybos produktų eksploatacines savybes.

Be minėtųjų teisės aktų, EK suteikti įgaliojimai rengti ir tam tikrus reikalavimus konkretiems statybos produktams ar jų grupėms nustatančius teisės aktus. Jais toliau kuriama vieninga ES reikalavimų statybos produktams sistema. Taip mažinamos netarifinės kliūtys laisvam prekių judėjimui, užtikrinama, kad vidaus rinka realiai veiktų.

Šie teisės aktai nustato sąlygas, kurių laikantis daroma prielaida, kad statybos produktas atitinka tam tikrą eksploatacinių savybių lygį ar klasę neatliekant bandymų, kas labai palengvins tam tikrų statybos produktų tiekimą rinkai. Mat jų gamintojai, laikydamiesi nustatytų sąlygų, gali deklaruoti tam tikras produkto eksploatacines savybes (pvz., pagal degumo arba atsparumo ugniai charakteristikas), neatlikę brangiai kainuojančių bandymų. Dalis šiuo metu EK rengiamų teisės aktų ir skirta šiam tikslui. Jie bus taikytini klijuotosios sluoksninės medienos, dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos, išorinio ir vidinio tinko (organinių rišiklių pagrindu) ir kitų statybos produktų degumo savybėms klasifikuoti.

Kita dalis EK rengiamų teisės aktų nustatys tam tikriems statybos produktams taikytinas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas. Jie numatys, kokias užduotis vertinant ir tikrinant geotekstilės, nuotekų tvarkymo inžinerijos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, turi atlikti tų produktų gamintojai, o kokias – notifikuota sertifikavimo įstaiga ar bandymų laboratorija. Tie reikalavimai ilgainiui bus perkelti ir į šiems produktams taikomus darniuosius Europos standartus.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video