Top Baneris

Siūloma tobulinti Kultūros vertybių registrą

2018 balandžio 12 d.
Kultūros vertybių registro
Aurimo Švedo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Nebaigta tvarkyti Kultūros vertybių registro informacija kelia sunkumų kultūros paveldo valdytojams, planuotojams, tyrėjams ir naudotojams, teigia Valstybinė kultūros paveldo komisija. Aiškūs ir išsamūs paveldo apskaitos duomenys yra esminis faktorius, lemiantis sėkmingą paveldo išsaugojimą ir naudojimą, todėl Valstybinė kultūros paveldo komisija Vyriausybei siūlo skirti papildomą tikslinį finansavimą Kultūros vertybių registro duomenų bazės paieškos sistemos tobulinimui.

Pagal teisinį reglamentavimą dauguma kultūros vertybių, kurios pagal daiktinę prigimtį yra kilnojamieji daiktai, Kultūros vertybių registre yra įvardytos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės (kėdės, žvakidės, stalai, bažnytiniai rūbai ir pan.) arba pripažįstamos nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingosiomis savybėmis. Tokia praktika apsunkina paveldo objektų tvarkybos darbų procedūras.

Pavyzdžiui, prieš pradedant vitražo, lipdybos ar sieninės tapybos ir pan. tvarkybos darbus privaloma rengti tyrimo, konservavimo ir / ar restauravimo programą ir tvarkybos darbų projektą, kurie rengiami nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams tvarkyti. Reikalavimas parengti tvarkybos darbų projektą yra perteklinis ir sukelia administracinę naštą, projekte neįmanoma pateikti dailės kūrinio tyrimo, konservavimo, restauravimo eigos. Paveldo komisija rekomenduoja koreguoti teisės aktus, kad dailės vertybėms, kurios yra registruotos kaip paveldo objekto vertingosios savybės, pakaktų parengti tvarkymo darbų programą, kas palengvintų biurokratinę naštą.

Kilnojamajam daiktui tapus paveldo objekto vertingąją savybe, Kultūros vertybių registro duomenų bazė neleidžia vykdyti paieškos pagal autorystę, medžiagiškumą ir pan., registre apie jį nebelieka ir menotyrinės informacijos. Pavyzdžiui, Kultūros vertybių registre tik keletas vargonų yra registruoti kaip kilnojamosios kultūros vertybės, o daugiau nei 400 – kaip bažnyčių vertingosios savybės. Lieka neaišku, kaip tokios sudėtingos vertingosios savybės turėtų būti saugomos ir restauruojamos.

Atitinkamai Paveldo komisija siūlo inicijuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių, kurios susideda iš kelių dalių ir tos dalys gali būti vertinamos kaip atskiri dailės kūriniai (altoriai, vargonai ir pan.), apskaitos ir tvarkymo dokumentų rengimui keliamų reikalavimų tobulinimą. Dabartiniai reikalavimai nenumato reikiamo detalizavimo, taigi yra galimas autentiškumo neįvertinimas ar praradimas atliekant minėtus darbus.

Kultūros paveldo apskaita yra esminis kultūros paveldo apsaugos proceso etapas, todėl yra būtina skirti papildomą tikslinį finansavimą Kultūros vertybių registro duomenų bazės paieškos sistemos tobulinimui, skiriant ypatingą dėmesį kilnojamosios kultūros paveldo vertybėms, kurių apskaita šiandien yra problematiška.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video