Siekiama sukurti aiškų modelį infrastruktūros įrengimui kompensuoti

2014 rugpjūčio 30 d.

Aplinkos ministerija aktyviai rengia Infrastruktūros įstatymo koncepcijos projektą. „Infrastruktūrai įrengti reikia daug lėšų, kurių savivaldybės neturi, todėl turi būti sukurtas aiškus modelis infrastruktūros įrengimo išlaidoms kompensuoti. Jis padėtų išspręsti begalę rūpesčių ir užtikrinti reikiamos infrastruktūros išvystymą“, – įsitikinęs aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.
Toks modelis buvo aptartas per darbo grupės Infrastruktūros įstatymui rengti susitikimą, kuris vyko rugpjūčio 27 dieną.
Įprastai infrastruktūros įrengimo kaštai užgula investuotojų pečius, kadangi savivaldybės yra nepajėgios finansiškai prisidėti prie vietinės infrastruktūros kūrimo. Dažnai nutinka taip, kad reikalinga infrastruktūra (šaligatviai, gatvių apšvietimas, vandens tiekimas, darželiai ir pan.) yra nesukuriama.
2013 metais leistų naujai statyti pastatų (vienbučių/dvibučių pastatų plotas sudarė 203 tūkst. kv. metrų, daugiabučių namų – 18,5 tūkst. kv. metrų, negyvenamųjų pastatų – 334,6 tūkst. kv. metrų) aptarnavimui reikalingos infrastruktūros įrengimo išlaidos sudarė 81, 557 mln. litų.
Kaip numato šiuo metu parengta Infrastruktūros įstatymo koncepcija, urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kuriose inžinerinė infrastruktūra neišvystyta, jos įrengimą pagal nustatytas savivaldybės sąlygas organizuoja ir išlaidas apmoka statytojas. Jo patirtos išlaidos prioriteto tvarka kompensuojamos iš naujų vartotojų, prisijungiančių prie statytojo įrengtos inžinerinės infrastruktūros.
Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose inžinerinės infrastruktūros, išskyrus skirtą žemės ūkio veiklai aptarnauti, įrengimo išlaidas apmoka statytojas ir išlaidos nekompensuojamos.
Ne mažiau svarbu ir tai, kad infrastruktūros plėtros organizatorius ar kitas statytojas privalėtų perduoti sukurtą inžinerinę infrastruktūrą jos valdytojams (savivaldybės ar inžinerinių tinklų nuosavybėn).
Pastabas ir pasiūlymus įstatymo koncepcijos projektui galima pateikti Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS).

AM inf.

    Komentarai