Top Baneris

Seimas priėmė Statybos įstatymo pakeitimus

2016 birželio 30 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Seimas pritarė Statybos įstatymo pataisoms, kuriomis nutarta patikslinti statytojo (užsakovo), rangovo ir ekspertizės rangovo teises, pareigas ir atsakomybę už vykdomus statybos darbus, sumažinti administracinę naštą verslui supaprastinant statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ir sumažinant derinančių institucijų skaičių, sutrumpinti statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminus.

Už naujas įstatymo nuostatas balsavo 87 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai.

Priimtais pakeitimais nuspręsta pagerinti projektų ir darbų atlikimo kokybę numatant atestavimo supaprastintą procedūrą neypatingų statinio projektavimo ir statybos atveju, aiškiau išdėstyti statybos techninės priežiūros privalomumo atvejus, numatyti statytojo, statančio statinį ūkio būdu atsakomybę, užtikrinti atliekamų statybos darbų kokybinius reikalavimus, patikslinti draudimo, statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijų rengimo privalomumo atvejus pritaikant abipusio pripažinimo principą.

Pagal naujas nuostatas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka taps paprastesnė – kone perpus, iki 9, sumažės projektų atitiktį tikrinančių institucijų skaičius ir tikrinimo laikas. Supaprastinta daug kitų biurokratinių procedūrų: statinio užbaigimo, nugriovimo ir išardymo, nebaigto statinio registravimo ir perleidimo tvarką ir kt.

Pataisos padės sustiprinti šiuo metu gana trapias statytojo (užsakovo) garantijas. Nutarta užtikrinti, kad jam būtų apmokėtos dėl rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius trejus statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidos, rangovui tapus nemokiam ar bankrutavus. Defektų šalinimo užtikrinimo suma šiuo laikotarpiu turės būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

Nuostatomis taip pat aiškiai išdėstomi privalomojo civilinės atsakomybės draudimo atvejai, padidinta juridinių asmenų atsakomybė už savavališką statybą.

Priimtos pataisos leis įteisinti specialiuosius architektūrinius, paveldosaugos ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nustatyti jų išdavimo tvarką, taip pat būdą, kaip spręsti su išdavimu susijusius ginčus. Įteisintas neteisminis tokių ginčų sprendimas – juos nagrinėti pavesta aplinkos ir kultūros ministrų sudarytai komisijai.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video