Top Baneris

Projektai „k18B“ ir „Misionierių sodai“ – užsienio ekspertų akimis

2018 sausio 31 d.
k29b misionieriu sodai
Projektas „k18B“, „Studio Libeskind“ vizual. (kairėje) ir „Misionierių sodai“, „Do Architects“ vizual.
Pasidalykite straipsniu

Kultūros ministerija pranešė iš UNESCO Pasaulio paveldo centro gavusi jungtinės UNESCO / ICOMOS patariamosios misijos ataskaitą dėl planuojamų ir vykdomų statybos darbų Misionierių vienuolyno ansamblyje bei Vilniaus istorinio centro buferinėje zonoje, Konstitucijos prospekte. Patariamoji misija Kultūros ministerijos kvietimu Vilniuje lankėsi praėjusių metų lakpritį. Su visa ataskaita anglų kalba ir jos pagrindinės dalies vertimu į lietuvių kalbą galima susipažinti Kultūros ministerijos internetinėje svetainėje.

Jungtinė UNESCO / ICOMOS patariamoji misija, įvertinus gyvenamųjų namų komplekso projektą „Misionierių sodai“, pripažino, kad pats projektas su pritaikyta pragmatiškumo strategija yra pagrįstas ir Misionierių vienuolyno pastatų atžvilgiu itin tinkamas.

Tarptautinė misija rekomenduoja, kad, įgyvendinant šį gyvenamųjų namų projektą, svarbiausia realizuoti projekte pasiūlytą vizualinį atvirumą ir pralaidumą į šiaurėje esančią viešąją erdvę (kraštovaizdį). Misija taip pat rekomenduoja atliekant aplinkos tvarkymo darbus būtinai atkreipti dėmesį į šlaito nuolydžius bei jo apželdinimą, siekiant sušvelninti ir prislopinti (be ne paslėpti) naujų pastatų vaizdą, žvelgiant iš apačios ir iš toli.

Projektas „Misionierių sodai“, „Do Architects“ vizual.

Projektas „Misionierių sodai“, „Do Architects“ vizual.

UNESCO / ICOMOS patariamosios misijos nuomone, turėtų būti peržiūrėtas ir statomo D korpuso, esančio prie Subačiaus gatvės, aukštis ir forma tam, kad būtų galima geriau suprasti jo poveikį kinetiniam vaizdui, atsiveriančiam Misionierių bažnyčios pietinių bokštų ir šiaurinio frontono link, kai judama Subačiaus gatve rytų kryptimi. Remiantis tokio nagrinėjimo rezultatais, reikėtų apsvarstyti galimybę apriboti D korpuso šiaurinės dalies aukštį, atsižvelgiant į šalia esančio vienuolyno pastato aukštį. Toks aukščio apribojimas leistų išryškinti Subačiaus gatvės pietinėje pusėje esančių pastatų kontūrus kaip atskirą miesto panoramos lygmenį.

UNESCO / ICOMOS patariamoji misija, nagrinėjusi Misionierių vienuolyno ansamblį istoriškai apibrėžtoje sodų vietoje, pateikė rekomendacijas ne tik dėl gyvenamųjų namų komplekso „Misionierių sodai“ statybų, bet ir dėl Vilniaus Arkivyskupijos ekonomo tarnybos planuojamo Piligrimų namų projekto, taip pat ir dėl 2011 metais Vilniaus miesto savivaldybės organizuoto Misionierių sodų kaip parko rekonstrukcijos projekto (su šiomis rekomendacijomis galima plačiau susipažinti ataskaitoje ir į lietuvių k. išverstoje santraukos dalyje).

UNESCO / ICOMOS patariamoji misija įvertino ne tik projektus, susijusius su Misionierių vienuolyno ansambliu ir jo aplinka. Kultūros ministerijos prašymu ji taip pat nagrinėjo ir verslo centro „k18B“ projektą, pagal kurį Vilniaus istorinio centro buferinėje zonoje, Konstitucijos prospekte, planuojama statyti aukštybinį pastatą pagal architekto Danieliaus Libeskindo architektūros studijos pateiktus projektinius pasiūlymus.

Misija teigiamai įvertino pačios „Architektūrinės kalvos“ idėją, pagal kurią netoli Vilniaus istorinio centro, vienoje vietoje, pagal displinuotą koncepciją izoliuojami aukštybiniai pastatai. Misija laikosi pozicijos, kad pats „k18B“ projektas turėtų būti plėtojamas, tačiau rekomenduojama patikslinti pačią „k18B“ idėją ir jos projektą.

Misijos nuomone, „k18B“ projektu turėtų būti neviršytas konkursiniame projekte nurodyto bendro aukštingumo, taip pat turėtų būti nuodugniau pagrįsta, kodėl projektuojamo „k18B“ aukštybinio pastato viršutinės dalies profilis yra pakrypęs į priešingą pusę negu „Architektūrinės kalvos“ šlaitas, užuot atitikęs tokios kalvos nuolydį. Pagal misijos rekomendacijas didesnis dėmesys turi būti skiriamas ir tam, kad būtų sumažintos šviesą atspindinčių medžiagų, planuojamų naudoti pastato „k18B“ išorėje, savybės.

Be to, patariamoji misija, įgyvendinant Vilniaus miesto bendrąjį planą, pagal kurį reglamentuojama tolimesnė „Architektūrinės kalvos“ plėtra, rekomenduoja atkreipti dėmesį į du aspektus dėl pastatų „Architektūrinėje kalvoje“. Pagal pirmąjį aspektą „Architektūrinės kalvos“ vidutinio aukščio pastatai, žiūrint nuo Gedimino kalno, Misionierių vienuolyno sodų ir Bastėjos, rytų kryptimi Subačiaus apžvalgos aikštelės link, turėtų nesuardyti horizonto linijos, kurią formuoja aplinkinės kalvos.

Pagal antrąjį aspektą, žiūrint iš aukščiau nurodytų taškų, aukštybinių pastatų formuojamas aukštesnis lygmuo, kurio aukščiausias taškas yra „Europos“ bokštas (įskaitant ir planuojamą pastatą „k18B“), turi būti išlaikytas taip, jog būtų išsaugota esama svarbi horizonto prošvaista tarp pastatų.

Projektas „k18B“, „Studio Libeskind“ vizual.

Projektas „k18B“, „Studio Libeskind“ vizual.

UNESCO / ICOMOS patariamoji misija taip pat pateikė labai svarbią rekomendaciją dėl Vilniaus istorinio centro valdymo plano parengimo. Misijos nuomone, toks planas turėtų būti rengiamas, taikant įtraukiamojo dalyvavimo metodą, kuriam padedant tarp visų suinteresuotų pusių galėtų būti pasiektos ne tik Vilniaus istorinio centro apsaugos strategijos, bet ir tvaraus pokyčio valdymo kryptys. Kaip pažymi misija, toks darbo organizavimo būdas yra net svarbesnis nei paties Vilniaus istorinio centro valdymo plano parengimas, nes, sprendžiant ginčytinus klausimus, pats konsensusas tarp suinteresuotų pusių retai yra pasiekiamas.

Kultūros ministerija, siekdama įvertinti ir įgyvendinti UNESCO / ICOMOS patariamosios misijos rekomendacijas, iki šių metų vasario mėnesio pabaigos jas aptars su statybos darbų ir jų kontrolės procese tiesiogiai dalyvaujančiais subjektais (Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Vilniaus miesto savivaldybe, Kultūros paveldo departamentu ir statytojais) bei konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo pateiks svarstyti Vilniaus istorinio centro priežiūros komisijai. Išdiskutavus pasiūlymus minėtoje priežiūros komisijoje, bus parengtas ir suderintas UNESCO / ICOMOS patariamosios misijos rekomendacijų įgyvendinimo planas.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video