Top Baneris

Prenumeratos sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

2. Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, t.y. atlieka Užsakymą.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjo teisės:
3.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjo įsipareigojimai:
3.2.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
3.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys. Tai padaryti galima prisijungus prie savo paskyros adresu: http://sa.lt/prisijungti/.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjo teisės:
4.1.1. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą tik pristatęs visas apmokėtas prekes Pirkėjui.
4.1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
4.2. Pardavėjo įsipareigojimai:
4.2.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pageidavimą prekes gauti kitu tiksliai Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas
5.1 Prekės grąžinamos ir/arba keičiamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
5.2. Pirkėjas gali grąžinti internetu įsigytas Prekes Pardavėjui tik tuo atveju, jeigu prekė yra nesugadinta, nebuvo naudota, yra prekinės išvaizdos bei su originalia pakuote.
5.3. Internetu įsigytą gaminį galite grąžinti per 7 d. d. ir atgauti sumokėtus pinigus. Nusprendę grąžinti gaminį, rašykite el. paštu prenumerata@sa.lt
5.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės.
5.5. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Apgadintas ar su spaustuvės broku žurnalas yra nedelsiant pakeičiamas į gerą.
5.6. Pinigų grąžinimas už žurnalo prenumeratą galimas tik į tą pačią sąskaitą iš kurios pirkėjas mokėjo. Norėdami susigrąžinti pinigus už prenumeratą, susisiekite su redakcija el. paštu prenumerata@sa.lt, pateikite prašymą ir nurodykite savo sąskaitos nr.

6. Atsakomybė
6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų (klaidingų ar netikslių) duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
6.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
6.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

7. Informacijos siuntimas
7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.sa.lt nurodytu adresu prenumerata@sa.lt

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teises normų nuostatos.

9. Užsakomų Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos Eurais su PVM.

10. Apmokėjimo būdai: Paysera.

11. Pirkėjui gali būti išsiunčiama elektroninė sąskaita-faktūra.

12. Prekės pristatomos Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu. Gavus apmokėjimą, Lietuvoje leidinys pristatomas per tris darbo dienas nuo leidinio išleidimo datos. Žurnalai pristatomi per Lietuvos paštą ir Lietuvos ryto platinimo tarnybas.

13. Prekių pristatymo įkainiai Lietuvoje
Prekių pristatymo kaina yra įskaičiuota į prekės kainą.

14. Prekių pristatymo įkainiai užsienyje
Norėdami gauti prekes užsienyje, susisiekite su redakcija el. paštu prenumerata@sa.lt

15. Pardavėjui pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Prekes gali atsiimti tik Pirkėjas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas Registracijos formoje arba Užsakyme.