Top Baneris

Panevėžys išlaikė pramonės miesto veidą

2014 rugpjūčio 5 d.
Pasidalykite straipsniu

Šių metų Lietuvos kultūros sostine tapęs Panevėžys skelbiasi svetingai nusiteikęs ne tik pramogautojų, bet ir investuotojų atžvilgiu. Miesto vadovai teigia suprantantys, kad tik nuo bendradarbiavimo su privačiu verslu priklauso miesto plėtros sėkmė, ir rodo, jog miestas atviras investicijoms, kviečia kurti, plėtoti verslą. Tačiau kokios tos sąlygos verslui Panevėžyje?

Daugiausia investuoja skandinavai

Pagal dydį Panevėžys yra penktas Lietuvos miestas. Jis gali pasigirti geru susisiekimu: čia susikerta pagrindiniai šalies keliai, yra automagistralė „Via Baltica“, miestą kerta geležinkelis. Taip pat galima paminėti, kad Panevėžys yra beveik pusiaukelėje tarp dviejų Baltijos valstybių sostinių – Vilniaus ir Rygos. Iki Klaipėdos uosto nėra taip arti – 225 kilometrai, tačiau susisiekimas neblogas.

Praėjusių metų duomenimis, Panevėžio apskritis daugiausia investicijų buvo sulaukusi iš Skandinavijos šalių: Danijos (investuota 324,21 mln. litų), Norvegijos (76,63 mln. litų), Švedijos (13,10 mln. litų). Taip pat nemažai investicijų sulaukta iš Vokietijos (118,30 mln. litų), Estijos (60,53 mln. litų), Prancūzijos (53,63 mln. litų). Suprantama, didžioji dalis šių investicijų teko Panevėžio miestui.

Panevėžio miesto savivaldybė taiko valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas besikuriančioms ir sukūrusioms naujų darbo vietų įmonėms. Savivaldybės tarybos sprendimu mokesčiai gali būti mažinami, gali būti atleidžiama nuo jų arba atidedamas mokėjimo terminas.

Vizija ir tikslai

Panevėžio miesto savivaldybė yra patvirtinusi 2014–2020 metų strateginį plėtros planą. Jame išdėstyta ir vizija, kuri regima iki 2022 metų. Panevėžys – metropolinis miestas, integruotas į pasaulio, Europos ir Lietuvos pažangą, turintis savitą veidą, atpažįstamas šalyje ir už jos ribų. Šis miestas – svarbiausi Lietuvos šiaurės rytų vartai, strateginis logistikos mazgas, šalies pažangiųjų technologijų ir pramonės centras, patrauklus verslui ir investicijoms, Aukštaitijos sostinė. Tai miestas, turintis savo charakterį, garsėjantis kultūros, meno, mokslo, sporto ir sveikos gyvensenos tradicijų puoselėjimu. Miestas, kuriame saugu, patogu gyventi ir dirbti. Panevėžys – jaunimo galimybių miestas.

Vizijai įgyvendinti numatyti uždaviniai sudaryti palankias sąlygas novatoriškam verslui plėtoti Panevėžyje, gerinti bendrą verslo aplinką, sukurti patrauklias aplinkybes logistikos centrui kurtis Panevėžyje, kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą. Taip pat bus siekiama tai plėtoti su verslo sektoriumi, skatinti viešosios ir privačiosios partnerystės idėjų įgyvendinimą.

Siekiant formuoti Panevėžio, kaip regiono lyderio, įvaizdį, norima įtraukti verslo atstovus į Panevėžio miesto, kaip regiono lyderio, įvaizdžio formavimą, parengti ir įgyvendinti miesto rinkodaros programą, formuoti patrauklaus turizmui miesto įvaizdį.

Vienas prioritetų – darniai plėtoti miesto teritorijas ir infrastruktūrą. Dėl to planuojama atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo, energetikos infrastruktūrą. Taip pat bus siekiama gerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą, sudaryti prielaidas ekologinio transporto plėtrai. Miesto įvaizdį turėtų pagerinti planuojamos kompleksiškai sutvarkyti viešosios erdvės, atnaujintos ir sukurtos naujos poilsio bei rekreacinės zonos.

Planuojami projektai

Tokių Panevėžio mieste yra nemažai. Vienas projektų – Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai, taip pat Autobusų stoties prieigų sutvarkymas.

Panevėžys statyla su šachmatais

Planuojama atnaujinti Jaunimo sodą – jis skatintų aktyvų laisvalaikį, didintų lankytojų srautus, spartintų smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą. Jai, taip pat turizmui skatinti ketinama panaudoti ir daugiau kaip 13 hektarų plotą užimančią buvusią sovietmečio karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritoriją. Siekiant verslo plėtros, planuojamas ir Laisvės aikštės bei jos prieigų, Senvagės ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video