Top Baneris

Marijampolės apskritis: galima tikėtis ilgalaikės ekonominės naudos

2014 gruodžio 2 d.
Pasidalykite straipsniu

Marijampolės apskritis yra šeštoji apskritis pagal gyventojų skaičių Lietuvoje. Šių metų duomenimis, regione gyveno 5,2 proc. visų šalies gyventojų. Marijampolės kraštas užima 6,8 proc. viso valstybės ploto ir dydžiu lenkia tik Tauragės bei Telšių regionus.

Pagal ekonominės plėtros lygį Marijampolės apskritis smarkiai atsilieka nuo šalies vidurkio. 2012 metų duomenimis, joje sukurta 3,4 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). BVP dalis, tenkanti vienam gyventojui, neviršijo 25 tūkst. litų ir buvo 35 proc. mažesnė už šalies vidurkį. Tačiau, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, daugiausia nominalus BVP vienam gyventojui 2012 metais padidėjo būtent Marijampolės apskrityje (11,2 proc.) ir net 3,4 procentinio punkto lenkė BVP augimo tendenciją Lietuvoje.

2014 metų pradžioje Marijampolės regione gyveno 154 097 žmonės. Palyginimui – prieš penkerius metus – 179 886. Jeigu gyventojų skaičius ir toliau mažės, apskritis susidurs su darbo jėgos stygiumi, nes dažniausiai emigruoja darbingo amžiaus žmonės. Jau ir šiuo metu Marijampolės apskrityje kas šeštas vyras ir kas ketvirta moteris yra 60 metų ir vyresnio amžiaus. Tad vietos valdžia turi skirti pakankamą dėmesį investicinei aplinkai kurti ir pasiūlyti palankią terpę verslui plėtoti, kad būtų sukurta naujų darbo vietų ir mažėtų emigracija.

2013 metais regione buvo 12,3 proc. darbo neturinčių gyventojų, tai yra 11 proc. daugiau nei šalies vidurkis. Tačiau Marijampolės apskritis pagal šį rodiklį nėra tarp blogiausiųjų – pagal nedarbo lygį regionas užima šeštą vietą šalyje. Per pastaruosius trejus metus bedarbių, vertinant darbingo amžiaus gyventojų skaičių, sumažėjo tik 7,2 proc., nedarbas šalyje susitraukė 23 proc. Tad galima daryti išvadą, kad Marijampolės apskrityje kova su nedarbu vyksta sunkiau nei kituose regionuose.

Viena priežasčių – nepakankamas darbo užmokestis, kuris skatina gyventojus ieškotis darbo svetur ar kituose miestuose. Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 2012 metais Marijampolės apskrityje siekė 1729 litus ir buvo beveik 400 litų mažesnis nei šalies vidurkis. Šios apskrities atlyginimai yra vieni mažiausių šalyje ir lenkia tik Tauragės apskrityje mokamą atlygį už darbą.

2012 metais sukauptos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 41 781 mln. litų. Palyginti su 2011-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, jos padidėjo 9,7 proc. Sparčiausias TUI augimas užfiksuotas būtent Marijampolės apskrityje – per metus čia TUI padidėjo 27 proc. Vis dėlto regionas dar smarkiai atsilieka nuo šalies vidurkio, ši atskirtis – beveik 80 proc. Pagal TUI, tenkančias vienam gyventojui (2942 litai), Marijampolės kraštas užima 6-ą vietą tarp dešimties apskričių.

Palyginti su kitais regionais, Marijampolės apskritis yra viena pirmaujančiųjų įsisavinant regiono projektams skirtas Europos Sąjungos (ES) fondų lėšas (2013 metų duomenimis). Sėkmingai įgyvendinus regiono projektus, gerinama gyvenimo kokybė, mažėja skirtumas palyginti su kitais regionais ir regiono viduje, tačiau vis tiek investicijos Marijampolės apskrityje paskirstytos labai netolygiai.

Antai Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojui 2012 metais teko 23 589 litai TUI, o Kalvarijos gyventojui – tik 18 litų.Tad savivaldybės turi siekti, kad investicijos būtų paskirstomos tolygiau, o apskrities rajonai būtų plėtojami vienodai – tai užtikrintų bendrą Marijampolės apskrities augimą.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video