Top Baneris

2015 spalio 22 d.
Pasidalykite straipsniu

Prevencinės priemonės siekiant sumažinti ūkio subjektų neigiamą poveikį aplinkos kokybei, diegiant naujas aplinkai nekenksmingas technologijas, skiepijant dirbančiųjų atsakomybę už ekologinių normatyvų, taisyklių laikymąsi ir vykdymą, plečiant dirbančiųjų ekologijos ir inžinerinės aplinkosaugos žinias – šį svarbų darbą atlieka ekologai.

Norėdama įvertinti šį atsakingą darbą dirbančias tarnybas ir specialistus, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ kartu su žurnalu „Mokslas ir technika“, remiant Aplinkos ministerijai, organizuoja šalies įmonių geriausiai dirbančių ekologijos tarnybų (ekologų) konkursą.

Konkurse galės dalyvauti įmonių ekologinės tarnybos (padaliniai), o kur jų nėra – ekologai ar kiti už aplinkos apsaugą atsakingi įmonės specialistai. Būtent šios dvi nominacijos ir bus skelbiamos.

Norintieji dalyvauti konkurse iki šių metų lapkričio 2 dienos įmonei „Grunto valymo technologijos“ turi pateikti laisvos formos paraišką, kurioje būtų nurodyta informacija apie įmonės aplinkosauginę veiklą pagal pateikiamus vertinimo rodiklius.

Konkurso dalyvių pagrindiniai vertinimo rodikliai:

Ar įmonėje įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema pagal ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 standartų arba EMAS reikalavimus? Turi būti pateikiami sertifikatai.

Ar įmonėje patvirtintas ir vykdomas aplinkosauginių veiksmų planas? Turi būti pateikiamas patvirtintas planas ir pažyma apie aplinkosauginių uždavinių įgyvendinimą.

Įmonės veiklos atitikimas aplinkosauginius reikalavimus. Turi būti pateikiamos kontroliuojančių institucijų (RAAD, VAAT, Aplinkos apsaugos agentūros) įmonių patikrinimo aktų kopijos.

Ar įmonėje paskirti už aplinkos apsaugą atsakingi asmenys? Turi būti pateikiamas įmonės vadovo įsakymas.

Įmonės nuosavos lėšos, skirtos aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Turi būti pateikiamos lėšos, apskaičiuotos vienam įmonės darbuotojui.

Ar įmonė pasinaudojo valstybės parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos ir Klimato kaitos programų? Turi būti pateikiama sutarties su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu kopija ir apskaičiuotas aplinkosauginis efektas.

Ar įmonėje įdiegti atmosferos oro ir gamybinių nuotekų valymo įrenginiai? Turi būti pateikta informacija, kokie įrenginiai naudojami, koks jų efektyvumas.

Šiltnamio efektą mažinančių ir atmosferos ozono sluoksnį saugančių priemonių įdiegimas (įvardyti įdiegtas priemones ir jų efektą).

Ar įmonė pasinaudojo Europos Sąjungos parama spręsdama aplinkosaugines problemas? Turi būti pateikiama paramos sutarties kopija ir apskaičiuotas aplinkosauginis efektas.

Ar įmonei buvo taikytos ekonominės sankcijos už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimą?

Įmonės remiamos vietos savivaldybių, bendruomenių aplinkosauginės akcijos, dalyvavimas jose. Turi būti pateikiamos mokėjimų pavedimų kopijos, renginių nuotraukos, aprašymai.

Ekologijos žinių ir aplinkosaugos problemų skleidimas ir kėlimas spaudoje, radijo ir TV laidose. Turi būti pateikiamos straipsnių kopijos, radijo ir TV laidų kopijos.

Informacija apie įmonės tarnybos ar specialisto veiklą konkursui turi būti pateikiama pagal kiekvieną sąlygų punktą nurodant konkrečias priemonės, pasiektus rodiklius, egzistuojančias problemas ir numatomus sprendimo būdus.

Konkurso rezultatai bus paskelbti ir apdovanojimai įteikti konkurso „Lietuvos metų gaminys“ apdovanojimų ceremonijos metu.

Visą informaciją apie konkursą galima rasti internete adresu www.gvt.am.lt.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video