Top Baneris

Kelių inžinerijos studijos netrukus – ir Panevėžyje

2016 lapkričio 10 d.
Strateginio bendradarbiavimo sutartį pasirašė (iš kairės) Virmantas Puidokas,  Egidijus Skrodenis ir Gediminas Sargūnas. Andriaus Repšio nuotr.
Strateginio bendradarbiavimo sutartį pasirašė (iš kairės) Virmantas Puidokas, Egidijus Skrodenis ir Gediminas Sargūnas. Andriaus Repšio nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Žadama, kad jauni žmonės, rinkdamiesi profesinį kelią, turės daugiau galimybių studijuoti, o vėliau ir dirbti gimtajame krašte.

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), Panevėžio kolegija ir bendrovė „Panevėžio keliai“ pasirašė trišalę sutartį dėl strateginio bendradarbiavimo kuriant ir organizuojant tikslinę studijų programą. „Šis projektas labai svarbus Panevėžio regionui, nes sudarys galimybę jaunimui įgyti patrauklią specialybę. Sėkmingai baigus studijas galima tikėtis perspektyvų darbą surasti ne tik Panevėžyje, bet ir visame regione“, – sakė vienas idėjos autorių, Seimo narys, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Petras Narkevičius. Parlamentaro nuomone, mokslo ir verslo bendradarbiavimas sudarytų prielaidas spartesniam regiono vystymuisi.

„Idėjai tikrai pritariame. Bendradarbiaudami su mokslo institucijomis pasirašome sutartis, padedame mokslo įstaigoms parengti reikiamas programas, sudarome galimybę studentams susipažinti su technologinėmis naujovėmis, įgyti praktinės patirties ir pan. Kalbėdami apie kelių tiesimą, priežiūrą turime suprasti, kad šiuos visuomenei labai svarbius susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus atlieka žmonės. O specialistų kelių tiesimo sektoriuje tikrai trūksta“, – kalbėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Egidijus Skrodenis.

„Siūloma dualinė studijų sistema, kai aukštojo mokslo institucija parengia ir pritaiko verslo poreikiams studijų programą, suteikia studijuojančiam žmogui kryptingų akademinių žinių, o verslo institucija suteikia praktinių mokymų bazę ir galimybę mokytis dirbti su patyrusiais konkrečios srities profesionalais, – kalbėjo Panevėžio kolegijos direktorius Gediminas Sargūnas. – Kaip rodo kitų Europos šalių praktika, jaunimo nedarbas daug mažesnis tose šalyse, kur akademinė bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su verslo institucijomis, kurios studentui suteikia galimybę įgyti visaverčių praktinių įgūdžių.“

„Siekiame sisteminio bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo institucijų. Esame pasirengę dalytis pažanga, kad jauni žmonės galėtų realizuoti savo profesinius siekius, įgyti darbo rinkai tinkamų kompetencijų ir dirbti savo regione“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas.

mokslas pan keliai 2

VšĮ Panevėžio kolegija komanda. Andriaus Repšio nuotr.

Intensyviai Lietuvos ir užsienio rinkose veiklą plėtojanti kompanija personalo politikos prasme šiandien orientuota į profesinį bakalaurą kelių statybos srityje įgijusius viduriniosios grandies vadovus. Bendro su LAKD ir Panevėžio kolegija projekto tikslas – sukurti konkrečios srities studijų programą ir ją įteisinti, kad rinkoje atsirastų reikalingų kompetencijų specialistų–kelininkų, turinčių ne tik teorinių žinių, bet ir praktinės patirties.

„Mūsų kompanija yra sukūrusi ir įdiegusi gamyboje šiuolaikiškas kelių statybos technologijas, apimančias skaitmeninės statybos ir automatinių įrenginių valdymo sistemas, perkėlusias kelių statybą į visiškai kitą technologinį ir techninį lygmenį. Projektų valdymui naudojami šiuolaikiški procesų organizavimo metodai. Šioms sistemoms naudoti, jas plėtoti ir tobulinti reikalingi aukštos kvalifikacijos ir įvairiapusių žinių įgiję specialistai.

Bendradarbiavimas su Panevėžio kolegija leistų jauniems žmonėms įgyti šiuolaikiškai kelių statybai reikalingas kompetencijas, išmokti jas pritaikyti praktinių užsiėmimo metu. Gerąją patirtį perduotų praktikos vadovai – „Panevėžio kelių“ darbuotojai. Taip pat tai – galimybė tobulintis ir mūsų specialistams“, – kalbėjo Virmantas Puidokas.

Panevėžio kolegijoje pasirašyta trišalė sutartis įgalina ir įpareigoja parengti ir įregistruoti naują statybos inžinerijos krypties studijų programą „Kelių inžinerija“. LAKD ir bendrovė „Panevėžio keliai“ – viena didžiausių lietuviško kapitalo kelių ir geležinkelių projektavimo ir statybos įmonių grupė Baltijos šalyse – įsipareigojo talkinti rengiant naują studijų programą ir dėstant studijų krypties dalykus, sudaryti sąlygas studentams atlikti gamybinę praktiką, sudaryti sąlygas gauti darbą pagal įgytą kvalifikaciją. Panevėžio kolegija, be kita ko, įsipareigojo paskelbti priėmimą į „Kelių inžinerijos“ studijų programos studijas nuo 2017–2018 mokslo metų, jeigu studijų programą pavyks parengti ir įregistruoti numatytais terminais.

Kvalifikuotus kelių statybos specialistus Lietuvoje šiuo metu rengia Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kurį yra baigę maždaug du trečdaliai „Panevėžio kelių“ specialistų, ir Kauno technikos kolegija, kurios absolventai taip pat sėkmingai dirba Panevėžio bendrovėje ir dukterinėse įmonėse.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video